Hlavní navigace

Portál farmáře pomáhá zemědělcům k úsporám, na čele meziročních nárůstů jeho využití ovocnáři a sadaři

[Tisková zpráva] Portál farmáře, který umožňuje elektronická podání povinných prohlášení a oznámení například vinařům, ovocnářům, sadařům, chmelařům a školkařům, zaznamenal meziročně výrazné navýšení využití. Na čele pomyslného žebříčku stanuli ovocnáři a sadaři, kteří vloni realizovali trojnásobný nárůst elektronických oznámení ve srovnání s rokem 2007. Na 15. ročníku evropské konference ‚Informační systémy v zemědělství a lesnictví‘ to řekl projektový manažer Radim Šedivý ze společnosti CCV Informační systémy, která je autorem a technologickým dodavatelem portálu.

Sdílet

Elektronicky sedmkrát rychleji
Portál farmáře včetně informačního systému registrů vinic, chmelnic, intenzivních sadů a dalších registrů provozuje Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) od roku 2006 za účelem propojení zemědělské veřejnosti s MZe a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). Portál farmáře tak nabízí, mimo jiné, zjednodušení komunikace s resortními úřady a je ukázkovým projektem využití informačních systémů v zemědělství, který šetří čas a peníze nejen na straně zemědělské veřejnosti, ale i státní správy. „Portál farmáře je velmi efektivním nástrojem nejen pro samotné zemědělce, ale také pro státní správu. Ta díky plné elektronizaci desítek tisíc podání ročně a tedy výrazně zjednodušené agendě šetří významné finanční i lidské zdroje, roční úspora práce úřadu s papírováním přijde na 5 tisíc člověkohodin,“ konstatoval Ing. Rostislav Gruna z ÚKZÚZ, oddělení registrů vinic. „Z našich poznatků vyplývá, že jednoduché elektronické podání na Portál farmáře trvá zemědělci průměrně 12 minut, papírové pak minut 80. U velkého množství takových podání nebo u podání značného rozsahu je pak časová úspora ještě mnohem markantnější, navíc řada vinařů již vlastní software, který je schopen elektronické formuláře automaticky vyplnit,“ doplnil Gruna.

Každá pátá láhev vína ověřena přes Portál farmáře
Uvedené přínosy jsou pak hlavním důvodem rostoucí obliby Portálu farmáře v řadách zemědělské veřejnosti, jak dokládá Radim Šedivý: „Velmi příznivý je vývoj využívání Portálu farmáře zejména ze strany ovocnářů a sadařů, neboť meziročně došlo k více než trojnásobnému nárůstu elektronických oznámení. Další výrazný pokrok je v oblasti elektronických podání žádostí o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu. Velmi dobře si vedli i vinaři, u nichž jsme zaznamenali v souvislosti s registrem vinic meziroční nárůst dotazů na dvojnásobek – vzneseno bylo více než 23 tisíc dotazů, ověřeno přes dva tisíce dodavatelů a více než tři tisíce vinic. Plných 20% produkce vína v České republice tak dnes již je ověřováno elektronicky,“ prezentoval Šedivý a pokračoval, „Naopak vyšší čísla jsme očekávali ve využití registrů chmelnic, přesto právě v této oblasti má využití registrů velký význam z hlediska kvality českého piva. V registru chmelnic je evidován pěstitel a jeho chmelnice, aby pivovar, který chmel vykupuje od pěstitelů, měl rychlou možnost kontroly pro jistotu, že příslušná surovina je opravdu žatecký červeňák a mohl tak garantovat kvalitu piva,“ řekl Šedivý.

Další rozvoj Portálu farmáře mají podpořit novinky, které Ministerstvo zemědělství ČR se společností CCV Informační systémy chystá realizovat již v letošním roce. Hlavním cílem je další procesní zjednodušení administrativy, proto je připravováno především podávání elektronických prohlášení bez nutnosti elektronického podpisu. Pro identifikaci uživatele poslouží nezaměnitelný identifikátor (přihlašovací jméno a heslo) – tyto identifikační údaje slouží již dnes pro přístup do zabezpečené části Portálu farmáře. Další novinkou je podpora nových ‚elektronických‘ procesů, například podpora nového správního řízení v žádostech o změnu vinice.

Portál farmáře ruku v ruce s elektronizací státní správy
Přínosy elektronizace státní správy byly na konferenci předmětem řady příspěvků: „Veškerá státní správa nabrala elektronický směr, který potřebujeme posilovat v zemědělství a ochraně přírody, a to je příznivé nejen pro lepší tok informací, ale také z hlediska ochrany životního prostředí. Data existují, ale jejich sdílení potřebujeme posilovat,“ řekla Rut Bízková, náměstkyně ministra a ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí České republiky. „Na to, aby se v informacích vyznala také veřejnost, potřebujeme současně s přípravou informačních systémů také uřídit zákony a procesy s tím spojené. Když máme přesně popsané procesy, jsme nejen schopni je elektronizovat, ale současně dokážeme vyčíslit náklady spojené s touto agendou,“ dodala Bízková.

Konference ‚Informační systémy v zemědělství a lesnictví‘ se koná ve dnech 12. a 13. května v prostorách České zemědělské univerzity v Praze. Zahájil ji Svatoš Miroslav, prof. Ing. CSc., děkan Provozně ekonomické fakulty ČZU, která převzala nad touto mezinárodní konferencí organizační garanci. Záštitu nad akcí, které se účastní více než stovka zahraničních hostů z celé řady evropských zemí, převzaly Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo životního prostředí České republiky.

O společnosti CCV Informační systémy
CCV Informační systémy je ryze český softwarehouse. Patří k významným hráčům domácí scény oboru informačních systémů. Na trhu působí již od roku 1992. Sídlí v Brně (divize CCV Business Solutions) a jeho pobočky působí v Brně (divize CCV eGovernment) a v Opavě (divize CCV eBusiness).

Poskytuje komplexní dodávky ve vývoji, poradenství a implementaci podnikových informačních systémů (ERP systémy Microsoft Dynamics NAV), jeho nadstavbových řešení (Warehouse Management System) a dalších softwarových aplikací pro vybrané oblasti podnikání. Specializuje se na řešení pro poskytování elektronické výměny dat (řešení EDI Orion®), zabezpečuje bezpapírový oběh obchodních dokladů. Vyvíjí speciální internetová řešení (registry, portály) pro státní správu.

CCV Informační systémy udržuje certifikát dle systému kvality ISO 9001:2001, je partnerem společnosti Microsoft s titulem Microsoft Gold Certified Partner a nositelem partnerského titulu Oracle Valued Member Partner.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).