Hlavní navigace

Nový internetový portál poradí ve věcech svobody shromažďování

[Tisková zpráva] Občanské sdružení Iuridicum Remedium (IuRe) dne 21. prosince 2009 spouští specializovaný internetový portál věnovaný shromažďovací svobodě. Autoři na stránky soustředili praktické informace, judikaturu, potřebné právní předpisy a užitečné odkazy. Reagují tak na stále sílící tlaky, které se pod záminkou boje s extremismem snaží omezit právo občanů svobodně se shromažďovat.

Sdílet

„Výkon shromažďovacího práva je základním stavebním kamenem demokratického právního státu. IuRe se proto rozhodlo reagovat na tento nepříznivý vývoj a spustilo webové stránky upozorňující na potřebnost shromažďovacího práva pro fungování demokracie,“ říká právník IuRe Jan Vobořil. Tyto stránky jsou přístupné na adrese www.shromazdo­vacipravo.cz

Návštěvníci těchto stránek zde najdou odpovědi na nejčastější otázky týkající se svobody shromažďování, důležitá soudní rozhodnutí či aktuální právní úpravu „Pokud jsou naše informace správné, je to jediný česky psaný portál svého druhu. Jedná se o součást projektu Právo na pokojné shromažďování jako test demokracie v programu Lidská práva a veřejná správa občanského podpořený Nadací OSF Praha,“ doplňuje Jan Vobořil.