Hlavní navigace

Poskytovatelé internetové konektivity

[Tisková zpráva] (Praha, 29. dubna 2010) Od loňského roku Česká obchodní inspekce provádí průběžné kontroly poskytovatelů internetové konektivity. Poskytování služeb v oblasti připojení k internetu je poměrně mladý obor podnikání, jehož podmínky jsou upraveny zejména zákonem o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, nad kterým má dozorovou pravomoc Telekomunikační úřad.

Sdílet

Ve spolupráci s Telekomunikačním úřadem provádí Česká obchodní inspekce u poskytovatelů kontroly zaměřené na dodržování povinností spojených s informováním zákazníka o cenách za poskytované služby, cenách za zavedení služby do místa odběru a dalších důležitých informací pro spotřebitele vyplývajících z požadavků zákona elektronických komunikacích. Nejčastějším porušením zákona je uvádění cen za poskytované služby bez DPH, dále nezveřejnění smluv uzavíraných se spotřebiteli formou zpřístupnění na internetu a v neposlední řadě neseznámení o možnostech uplatnění reklamace služeb a reklamací vyúčtování cen za poskytnuté služby.

Pokud budou zjištěny závady v oblasti práv spotřebitelů, vedou kroky České obchodní inspekce k opatřením na jejich okamžitou nápravu. Následná opatření podnikajících subjektů jsou pak ověřována opakovanými kontrolami pro zajištění trvalého bezproblémového vztahu se spotřebiteli.