Hlavní navigace

Postoj českých internetových uživatelů k online reklamě

[Tisková zpráva] 80 % českých internetových uživatelů uvedlo, že kliká na online reklamy. 46 % z nich by uvítalo možnost nákupu produktů přímo po kliknutí na online reklamu a přesměrování na stránku internetového obchodu.

Sdílet

Tyto informace, mimo jiné, ukázala studie zaměřená na postoj českých internetových uživatelů k online reklamě, provedená společností Gemius ve spolupráci s výzkumnou agenturou Mediaresearch a portálem Centrum.cz. Dotazování proběhlo na internetu formou pop-up okna (metodou výběru) v květnu 2006. Celkově byla studie společností Gemius ve spolupráci s partnery provedena v sedmi evropských zemích: v České republice, Maďarsku, Litvě, Polsku, Rumunsku, Slovensku a na Ukrajině.

Gemius SA je mezinárodní agentura, která se specializuje na online výzkumy ve střední a východní Evropě. V ČR je partnerem výzkumné společnosti Mediaresearch pro realizaci výzkumného projektu NetMonitor (Měření návštěvnosti internetu a Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu) na základě kontraktu se SPIR.

Jaké byly další výsledky? Výzkum ukázal, že většina internetových uživatelů v naší zemi má spíše kladný postoj k internetové reklamě. Navíc se ukázalo, že jejich chování koresponduje s online reklamou a odráží image společností, které na internetu inzerují. V rámci výzkumu byli respondenti rovněž dotazováni, který z uvedených reklamních formátů znají nejlépe a který se jim nejvíce líbí.

Jak dále vyplývá z výzkumu, více než 77 % respondentů uvedlo, že akceptuje online reklamu jako kompenzaci za bezplatný přístup k internetovým prezentacím. Pouze méně než 3 % z nich by raději za přístup na internetové stránky zaplatilo, než aby na nich muselo sledovat reklamy.

Téměř 60 % respondentů uvedlo, že internetovou reklamu vnímá jako zdroj informací. Internetové reklamy jsou navíc ve srovnání s televizními reklamami vnímány o 4 procentní body jako více informativní a o 6 procentních bodů jako méně nudné než televizní reklamy.

80 % internetových uživatelů uvedlo, že kliká na online reklamy. A co více, 35% respondentů – poté, co se jim objeví online reklama – o ní čas od času hledá i další informace. 14% uvedlo, že je hledá často, zatímco 4% je hledají vždy. 46% internetových uživatelů, kteří se účastnili výzkumu, by uvítalo možnost nákupu produktů přímo po kliknutí na online reklamu a přesměrování na stránku internetového obchodu, což je velmi důležitý ukazatel.

Kladný postoj k internetové reklamě ovlivňuje názor respondentů na inzerenty. Jak vyplývá z názorů 53% respondentů, společnosti, které inzerují na internetu, jsou moderní. Pro téměř 34% respondentů jsou technologicky pokročilé a pro 28% jsou dynamické. Tyto výsledky ukazují významný vliv internetu jako masmédia.

Zajímavé jsou výsledky, které souvisejí s vnímáním jednotlivých reklamních formátů. 70 % respondentů poznává banner a 62 % e-mailové reklamy, zatímco nejméně známé jsou toplayer a skycraper. Ze všech uvedených reklam byly nejoblíbenějšími typy banner, billboard a button. Nejméně oblíbené jsou pop-under a pop-up. To ukazuje, které typy reklam působí nejméně rušivě a které respondenti nečastěji uvítají.

Jak vyplývá z této studie, efektivita internetové reklamy závisí většinou na propagovaném produktu a službě, což uvedlo 43% respondentů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).