Hlavní navigace

Pozor na slídily – ti největší jsou již známi

[Tisková zpráva]

Sdílet

Pozor na slídily – ti největší jsou již známi

V Praze dne 28. 10. 2005 – 28. října byly v České republice poprvé uděleny (anti)ceny pro Velké bratry – Big Brother Awards. Odborná porota vybrala z více než 70 nominací mj. firmu Tesco, hlavní město Prahu, společnost Czech Credit Bureau a ministra vnitra Františka Bublana. Cílem soutěže je upozornit širokou veřejnost na společnosti, zákony a technologie, které výrazně narušují soukromí občanů.

V rámci slavnostního večera v Divadle Na zábradlí byli dnes vyhlášeni vítězové prvního ročníku soutěže Big Brother Awards (1). Vítěze v osmi kategoriích vybírala ze 70 nominací navržených občany odborná porota (2). Informace o vítězích všech kategorií se stručným zdůvodněním jsou uvedeny v příloze.

Hlavní cenu Největší úřední slídil získalo hlavní město Praha za masivní podporu kamerových systémů, aniž by existovala jasná zákonem daná pravidla pro archivaci a využívání kamerových záznamů. Praha buduje kamerový systém od roku 1998 a dosud do něj investovala téměř 400 milionů korun. Největším komerčním slídilem se stala společnost Tesco, a.s kvůli možnému zavádění RFID čipů do zboží bez vědomí zákazníků a za sledování zákaznic v převlékacích kabinách kamerou.

Evropská komise zvítězila v kategorii Slídil mezi národy za návrh směrnice o tzv. data retention. Vskutku orwellovská legislativa by v případě schválení ukládala všem telekomunikačním operátorům a internetovým provozovatelům povinnost uchovávat až tři roky údaje o všech telefonních hovorech, SMS, e-mailech a navštívených webových stránkách evropských občanů. Zavedení biometrických údajů do cestovních dokladů, které v tuto chvíli projednává Poslanecká sněmovna, v praxi znamená digitální fotografie a digitální otisky prstů uložené ve formě RFID čipu. Protože údaje takto zapsané mohou být čteny bez vědomí občana neoprávněnými subjekty, rozhodla se porota pro udělení ceny Nebezpečná nová technologie.

„Rádi bychom, aby výsledkem prvního ročníku soutěže bylo větší povědomí veřejnosti o tom, kdo a proč sleduje naše soukromí. Je to první krok k aktivní ochraně proti nejrůznějším slídilům,“ komentovala dnešní vyhlášení vítězů koordinátorka projektu Helena Svatošová z nevládní organizace Iuridicum remedium.

„Důležitou roli v ochraně soukromí mohou sehrát také média. Byli bychom rádi, kdyby své čtenáře, diváky a posluchače častěji informovala o úskalích nejrůznějších technologických novinek, nových zákonů a chování firem i veřejné správy,“ doplnil Filip Pospíšil, expert projektu.

Kontakty pro novináře:
Petra Kolínská
tisková mluvčí projektu

Helena Svatošová
koordinátorka projektu

Filip Pospíšil
expert projektu

RNDr. Karel Neuwirt, bývalý předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

E-mail: bigbrother@ju­ristic.cz
http://www.big­brotherawards­.cz

Projekt Big Brother Awards finančně podpořily MATRA/KAP Velvyslanectví Nizozemského království a Česko-německý fond budoucnosti. Za podporu děkujeme Divadlu Na zábradlí.

Poznámky:
(1) Od roku 1998 jsou v západní Evropě, v Austrálii, USA i východní Evropě a Asii pořádány národní soutěže o Ceny pro Velké bratry. Jejich cílem je upozornit veřejnost na mnohdy problematické jednání úřadů a firem při snaze získat podrobné informace o svých klientech.
V roce 2005 probíhá soutěž Big Brother Awards poprvé též v České republice. V červnu 2005 představila nevládní organizace Iuridicum remedium webové stránky projektu www.bigbrothe­rawards.cz a vyzvala veřejnost k zasílání nominací.

(2) Porota pracovala ve složení: Petr Jakubíček, Sdružení obrany sp
otřebitelů Alexander Leiner, předseda Odborového svazu pracovníků obchodu Dr. Sjoera Nas, Bits of Freedom nizozemská „digital rights“ organizace RNDr. Karel Neuwirt, bývalý předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Ing. Miroslav Ouzký, poslanec Evropského parlamentu JUDr. Ing. Helena Svatošová, Iuridicum remedium Rena Tangens, FoeBuD, německá „digital rights“ organizace Mgr. Václav Vlk, advokát zaměřený na ochranu lidských práv

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).