Hlavní navigace

PRÁCE V IT: UŽ I FAKULTÁM SCHÁZÍ TISÍCE ZÁJEMCŮ

[Tisková zpráva] PRAHA 29. října 2008: Jak úspěšně čelit nedostatku kvalifikovaných pracovníků v IT sektoru, to byla hlavní neznámá semináře s názvem „Možnosti řešení lidských zdrojů v IT“, který se konal minulý týden v prostorách ministerstva průmyslu a obchodu. Uspořádala ho Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest společně s Czech ICT Alliance.

Sdílet

„Seminář navázal na letošní květnovou konferenci s tématem Současná situace a trendy v oblasti IT. Provedené dotazníkové šetření a osobní rozhovory se zúčastněnými investory tehdy odhalily, že jedním z problémů, jež trápí IT společnosti v ČR, je situace na našem pracovním trhu. Nespokojenost vládne jak s nedostatkem IT pracovníků obecně, tak také s nepřipraveností absolventů škol na jejich zařazení do pracovního procesu,“ Objasňuje kroky vedoucí k uspořádání akce náměstek generální ředitelky agentury CzechInvest Jiří Nykodým, který seminář moderoval.

Na semináři nechyběli odborníci ze středních a vysokých škol poskytujících vzdělání budoucím IT odborníkům, zástupci soukromých společností z oboru či představitelé ministerstva vnitra a ministerstva práce a sociálních věcí. Ti během semináře diskutovali o úrovni absolventů středních i vysokých škol, omezené prestiži IT oborů v očích veřejnosti a nízkých počtech uchazečů o studium IT oborů (zejména žen).

Diskuse se zaměřila také na možnosti spolupráce škol s IT společnostmi a způsoby její podpory. Zástupci přítomných investorů se proto shodli na možnosti vzniku společného projektu, který by lépe propagoval různorodost IT oborů a možnosti následného uplatnění v praxi. Roli koordinátora spolupráce mezi firmami a vysokými školami nabídla Czech ICT Alliance, která na pilotním projektu spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

Na semináři se debatovalo také o projektu Zelených karet, spojujících povolení k pobytu s pracovním povolením. Novelizovaný zákon o zaměstnanosti měl jejich prostřednictvím významně usnadnit zaměstnávání zahraničních kvalifikovaných pracovníků. Jak však vyplynulo z diskuse na semináři, klíčové ustanovení zákona znemožňuje zaměstnavatelům, aby si sami vybrali nejvhodnějšího kandidáta na jimi nabízenou pozici a Zelenou kartu, vázanou k tomuto místu, automaticky přiděluje prvnímu uchazeči v systému.

„Tento postup je možné aplikovat v případě zaměstnávání lidí v montovně, kde kvalifikace mnohdy není rozhodujícím faktorem, sofistikovaná pracovní místa tak rozhodně obsazovat nejde. Zástupce ministerstva práce a sociálních věcí na naše připomínky zareagoval velmi konstruktivně a již nyní hledáme způsoby, jak tento tristní stav vyřešit ve prospěch všech zúčastněných – kvalifikovaných zaměstnanců i zaměstnavatelů,“ shrnuje nový projekt na podporu zaměstnávání cizinců v České republice Michal Zálešák, výkonný ředitel Czech ICT Alliance, spolupořadate­le akce.

Podle ohlasů zúčastněných odborníků pomohl seminář odhalit a definovat aktuální problémy na trhu práce v oboru IT. „Tento seminář pro nás byl velmi přínosný a pomohl nám odhalit nesrovnalosti v systému Zelených karet. Snahu o jejich řešení velmi uvítali všichni přítomní zástupci významných investorů v ČR, takže tato akce měla zcela jistě svůj význam,“ shrnul závěry semináře Zálešák. „Celkově považuji seminář na úspěšný, jelikož dal prostor k pojmenování řady problémových oblastí a vygeneroval i konkrétní návrhy na společný postup IT firem při jejich řešení,“ dodal po skončení akce Nykodým.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).