Hlavní navigace

Pracovní setkání k realizaci přechodu na digitální vysílání

[Tisková zpráva] Na ČTÚ se 23. února 2007 uskutečnilo další pracovní setkání pracovníků ČTÚ a zástupců České televize a Televize Nova k otázkám procesu přechodu na digitální zemské vysílání v oblasti Domažlice a k přípravě pilotního projektu přechodu na digitální vysílání v oblasti Ústí nad Labem.

Sdílet

Zástupci obou televizí potvrdili záměr zahájit v období června a července letošního roku pilotní projekt v oblasti Ústí nad Labem. Zároveň informovali ČTÚ o připravované dohodě těchto stran, týkající se postupu v oblasti Domažlic. Jako očekávaný termín vypnutí analogového vysílání byla oběma stranami potvrzena polovina roku 2007. Konkrétní datum a podmínky pro vypnutí analogového vysílání budou upřesněny na další schůzce do konce března 2007.

Účastníci pracovního setkání identifikovali tři klíčová témata procesu přechodu v dané oblasti — otázky pokrytí území digitálním signálem, otázky penetrace zařízeními pro příjem digitální televize a navazující otázky informační kampaně.

K tématu pokrytí signálem ČTÚ uvedl přehled stávajících výsledků modelování pokrytí analogovým a digitálním signálem, ověřování přesnosti výpočetních metod modelování prostřednictvím i měření dostupného signálu, základní výsledky porovnání dostupnosti analogového a digitálního signálu. Jako základní území jednotka, se kterou bude v dalším postupu měření pokrytí uvažováno, byla stanovena obec. Pracovní návrh ČTÚ na stanovení metod modelování, měření a identifikaci kritických situací z hlediska pokrytí signálem bude předložen na další schůzce. Účastníci se shodli na tom, že zajištění adekvátního pokrytí je klíčovou otázkou procesu přechodu, pro kterou musí být k dispozici i odpovídající kvalitní a sdílená datová základna faktografických údajů.

K dalšímu tématu penetrace zařízeními pro příjem digitální televize se účastníci shodli na tom, že jde také o významnou podmínku vypínání analogového vysílání, kterou je nutno zjišťovat a konkrétně specifikovat. Účastníci se dohodli na tom, že v rámci oblasti Domažlic bude úroveň penetrace zjišťována nejdříve v období po zahájení informační kampaně. Předseda ČTÚ připomněl dřívější iniciativu (Sdružení Digimonitor) ke společnému zkoumání penetrace a dalších souvislostí.

Účastníci diskutovali i otázku informační kampaně, v průběhu diskuse zazněly konkrétní náměty na formu a zejména obsahové zaměření, o kterých bude informována Národní koordinační skupina s žádostí o upřesnění postupu NKS. Zástupci ČT informovali o připravovaném informačním setkání ČT se zástupci prodejních a servisních organizací působících na Domažlicku.

Na základě návrhu předsedy ČTÚ se účastníci dohodli na pravidelných pracovních setkáních k projektu přechodu na Domažlicku. Stejný postup pod patronací a aktivní účasti ČTÚ účastníci očekávají i v případě pilotního projektu přechodu v oblasti Ústí nad Labem, samozřejmě za účasti i dalších dotčených subjektů.