Hlavní navigace

Pražský seminář CEF Networks 2006: CEF sítě začínají využívat důležité státní a veřejné instituce

[Tisková zpráva] Ve dnech 29. až 31. května se v Praze sešlo 43 zástupců národních vědeckovýzkumných sítí z Evropy, Spojených států a Kanady, aby si vyměnili zkušenosti v oblasti navrhování a provozování zákaznických optických sítí – Customer Empowered Fibre (CEF) Networks – a aby formulovali hlavní zásady pro jejich další výzkum a vývoj. Jedna z prezentací a následná diskuse byly vedeny z Brazílie prostřednictvím videokonference.

Sdílet

Hostitelem setkání bylo sdružení CESNET, které v České republice provozuje CEF síť národního výzkumu a vzdělávání CESNET2 (připojenou k síti GEANT) a síťové testovací prostředí (tzv. testbed) CzechLight (připojené ke GLIF – Global Lambda Integrated Facility). Třídenní workshop zahájil ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád.

Prezentace, které vybral vedoucí aktivity sdružení CESNET Optické sítě Stanislav Šíma, se zabývaly nejvýznamnějšími projekty CEF sítí na celém světě. Jsou dostupné na http://www.ces­.net/doc/semi­nars/20060529/. Účastníci semináře dospěli k závěru, že CEF sítě se již úspěšně implementují na úrovni městských, národních i kontinentálních sítí pro vědu a výzkum a že přístupu CEF nyní využívají i městské orgány, nemocnice, soukromé společnosti a podobně. Někteří dodavatelé pochopili, že se zde objevuje nový segment trhu.

Účastníci pražského semináře: kladně hodnotili prezentace a přípravu workshopu, doporučili realizaci dalšího workshopu s tématikou sítí CEF, doporučili podporovat: průzkum dostupnosti nenasvícených vláken a zavádění sítí CEF pro výzkumné a vzdělávací účely ve zbývajících státech a regionech, včetně nenasvícených vláken překračujících hranice států, vyhodnocování a zavádění pokročilých technologií nasvěcování vláken pro výzkumné a vzdělávací sítě, specifikaci požadavků na interoperabilitu a pravidel pro nákup vybavení a přístrojů a standardizační práce, výzkum počítačových sítí včetně vývoje rozlehlých testbedů na bázi nenasvícených vláken, zdokonalování sdílení a nasvěcování vláknové základny pro výzkumné činnosti, vzájemnou výzkumnou spolupráci, pokračování výměny informací.

Základní charakteristikou CEF sítí je, že jejich provozovateli jsou sami uživatelé, kteří si pronajmou pouze vlákno (případně si je nechají položit) a sami zajistí technologii, která po něm přenáší data. Mají tak k dispozici vlákna nebo právo jejich užití a zároveň rozhodují o způsobu výstavby sítě (zejména jejího optického přenosového systému) a o řízení sítě. Protože uživatelé sítí provozovaných zákazníky – často jde o vědecká a výzkumná pracoviště – mají specifické požadavky na přenosové parametry a ceny, jsou CEF sítě stavěny „na míru“ podle skutečné potřeby.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).