Hlavní navigace

Pražský workshop CEF Networks přilákal odborníky z celého světa

[Tisková zpráva] Ve dnech 19. až 20. září se v Praze sešlo 66 zástupců národních vědeckovýzkumných sítí z 19 zemí celého světa – z Evropy, Severní a Jižní Ameriky, Asie i Austrálie, aby si vyměnili zkušenosti v oblasti navrhování a provozování zákaznických optických sítí (Customer Empowered Fibre Networks – CEF) a aby formulovali hlavní zásady pro jejich další výzkum a vývoj.

Sdílet

Hostitelem setkání bylo sdružení CESNET, které v České republice buduje CEF síť národního výzkumu a vzdělávání CESNET2, připojenou k síti GÉANT2, a síťové experimentální prostředí (tzv. testbed) CzechLight, připojené ke GLIF – Global Lambda Integrated Facility. Dvoudenní workshop zahájil ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád.

Základní charakteristikou CEF sítí je, že jejich provozovateli jsou sami uživatelé, kteří si pronajmou pouze vlákno (případně si je nechají položit) a sami zajistí technologii, která po něm přenáší data. Mají tak k dispozici vlákna nebo právo jejich užití a zároveň rozhodují o způsobu výstavby sítě, zejména jejího optického přenosového systému, a o řízení sítě. Protože uživatelé sítí provozovaných zákazníky, kterými jsou často vědecká a výzkumná pracoviště, mají specifické požadavky na přenosové parametry a ceny, jsou CEF sítě stavěny „na míru“ podle skutečné potřeby.

Účastníci semináře dospěli k závěru, že CEF sítě se již úspěšně implementují na úrovni městských, národních i kontinentálních sítí pro vědu a výzkum a že přístupu CEF nyní využívají i městské orgány, nemocnice, soukromé společnosti a podobně. Někteří dodavatelé pochopili, že se zde objevuje nový segment trhu. Na stránkách workshopu http://www.ces­.net/doc/semi­nars/cef2007/ jsou dostupné dokumenty, které doporučují další postup v oblasti CEF sítí, a prezentace, které se zabývaly nejvýznamnějšími projekty CEF sítí na celém světě.