Hlavní navigace

Přední evropští operátoři sníží ceny roamingových služeb

[Tisková zpráva] 1. června 2006 – Přední evropští mobilní operátoři se dohodli na snížení průměrné velkoobchodní ceny roamingových tarifů na polovinu. Předpokládá se, že toto opatření povede k výraznému poklesu maloobchodní ceny roamingových služeb, jejichž prostřednictvím mohou zákazníci volat a přijímat hovory na cestách v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Sdílet

T-Mobile, Orange, Telecom Italia, Telenor, TeliaSonera a Wind, jejichž celková zákaznická základna dosahuje téměř 200 milionů uživatelů v rámci EU, se dohodli, že od října 2006 sníží průměrné velkoobchodní sazby, které si vzájemně účtují za poskytování roamingových služeb, na 45 centů za minutu. Od října 2007 by pak tyto sazby měly dále klesnout na 36 centů za minutu, což ve srovnání se současnými cenami znamená pokles zhruba o polovinu.

Operátoři budou usilovat o to, aby výše zmíněné snížení velkoobchodních sazeb přineslo výhody zákazníkům, a proto chtějí co nejrychleji a v co nejvyšší možné míře snížit maloobchodní ceny. To by mohlo vést k poklesu průměrných maloobchodních cen roamingových tarifů v rámci EHP o zhruba 50 procent.

Na snižování průměrných maloobchodních cen roamingových hlasových služeb bude v rámci této skupiny operátorů dohlížet nezávislá komise. Tato komise bude v šesti měsíčních intervalech zveřejňovat ukazatel vývoje maloobchodních cen v rámci celého EHP.

Tato skupina operátorů, kteří poskytují služby ve většině členských zemí Evropské Unie, se pokusí o to, aby se navrhované snížení velkoobchodních cen aplikovalo recipročně i v rámci dohod uzavíraných s jinými operátory, kteří působí jak v Evropě, tak mimo Evropu. Hlavní výhodou tohoto plánu ve srovnání s plánem představeným Evropskou komisí je, že poskytuje prostor pro hospodářskou soutěž mobilních operátorů v oblasti cen a služeb jak na velkoobchodní, tak na maloobchodní úrovni.

Výše uvedené společnosti proto vyzvaly všechny operátory, kteří působí v rámci Evropského hospodářského prostoru, aby podepsali navrženou dohodu. Očekává se, že do října 2006 se připojí další operátoři.

“Již delší dobu usilujeme o snížení roamingových nákladů v zájmu našich zákazníků. Proto nás těší, že se na této iniciativě operátorů, jež má za cíl výrazné snížení cen, můžeme podílet. Tato iniciativa je důkazem toho, že trh v odvětví mobilních komunikací funguje a že není potřeba zásahů ze strany regulačních úřadů.” řekl René Obermann, generální ředitel T-Mobile International.