Hlavní navigace

Předsedou řídícího výboru mezinárodního projektu EGEE II

[Tisková zpráva] Řešitel gridových výzkumných aktivit sdružení CESNET doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., z Ústavu výpočetní techniky a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně byl zvolen předsedou řídícího výboru (Project Management Boardu) mezinárodního projektu celoevropské gridové infrastruktury EGEE II. Luděk Matyska působí v řídícím výboru jako zástupce středoevropské federace, sdružující kromě České republiky Rakousko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a od poloviny tohoto roku i Chorvatsko. Novou funkci bude zastávat do února příštího roku, kdy ji převezme prof. Manuel Delfino ze Španělska. Volba Luďka Matysky do čela řídícího výboru je vnímána jako ocenění dosavadní činnosti českých oborníků.

Sdílet

Projekt EGEE II plynule navazuje na dvouletý projekt EGEE (Enabling Grids for E-Science in Europe), který byl součástí 6. rámcového programu EU. Projekt EGEE byl završen letos v květnu. S rozpočtem přes 35 milionů eur měl za cíl propojit evropské národní, regionální i tematicky orientované gridy do jednotné evropské gridové infrastruktury. Ta je nyní k dispozici akademickým zájemcům o výpočetní nebo datové kapacity.

Na řešení projektu se podílí více než devadesát institucí z mnoha zemí Evropy, z Ruska i USA, spolupracovaly na něm i asijské země, např. Japonsko nebo Jižní Korea. Jedinou institucí z České republiky, která se projektu účastní, je sdružení CESNET, jenž soustřeďuje odborníky a týmy několika dalších institucí, především Masarykovy univerzity v Brně, Fyzikálního ústavu AV ČR, Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Karlovy v Praze. Stejně jako v případě projektu EGEE se bude Česká republika v rámci projektu EGEE II podílet na všech jeho základních oblastech včetně vývoje middlewaru. V této oblasti bude i nadále jediným účastníkem ze zemí střední, ale i jižní a jihozápadní Evropy.