Hlavní navigace

Přenositelnost mobilních telefonních čísel přinese zlevnění služeb mobilních operátorů v České repub

[Tisková zpráva]

Sdílet

Přenositelnost mobilních telefonních čísel přinese zlevnění služeb mobilních operátorů v České republice

Přenositelnost mobilních telefonních čísel odstartuje na českém trhu další vlnu boje o zákazníka. Odbouráním bariéry přechodu mezi mobilními operátory dojde ke zploštění trhu a k vyhranění operátorů. Zavedení přenositelnosti čísel je pro operátory příležitostí a jejich úspěch bude záviset na tom, jak se této příležitosti zhostí.

Praha, 13.září 2004 – Vládou navrhovaný zákon o elektronických komunikacích vyžaduje, aby všichni mobilní operátoři v České republice umožnili svým klientům do poloviny příštího roku využívat službu přenositelnosti mobilních telefonních čísel. Pokud vstoupí zákon v platnost, budou si moci klienti mobilních operátorů zachovat číslo svého mobilního telefonu při přechodu od jednoho mobilního operátora k druhému. Po spuštění přenositelnosti mobilních čísel budou mít tuzemští spotřebitelé možnost přejít pohodlně ke konkurenčnímu poskytovateli mobilních telefonních služeb. Praxe ze zemí, kde společnost Capgemini obchodní a technická řešení pro provozování přenositelnosti telefonních čísel realizovala a kde je dnes provozuje naznačuje, že můžeme očekávat další snižování cen za služby mobilních operátorů.

„Přenositelnost uvítají zejména firemní zákazníci, pro které jsou změny v telefonních číslech spojeny s nejvyššími náklady,“ uvedl Viktor Mulač, MBA, Senior Consultant společnosti Capgemini. Mezi náklady spojené se změnou telefonních čísel přitom patří například tisk veškerých firemních materiálů, jako jsou vizitky, hlavičkové papíry, propagační materiály apod.

Pro rychlé fungování služby je kritická komunikace mezi operátory navzájem – řešení, které bude vytvořeno ve spolupráci všech operátorů, může mít diferencovaný dopad na kvalitu, provozní náročnost a potažmo na cenu telekomunikačních služeb. „Mobilní operátoři se budou muset vyrovnat s implementačními a následnými provozními náklady, které přenositelnost čísel přinese. Je zřejmé, že v důsledku růstu nákladů a zvýšení konkurence na trhu dojde k poklesu jejich marží,“ uvedl dále Viktor Mulač.

V závislosti na technickém řešení, které tuzemští operátoři zvolí, může být velmi rozdílný výsledný komfort spotřebitelů. „Samotný administrativní proces změny čísla může zabrat v závislosti na zvoleném řešení čas v rozmezí několika hodin až několika dnů. V krajním případě může být proces natolik složitý, že zákazníky od přechodu k jinému operátorovi odradí,“ doplnil Viktor Mulač.

Kdo na trhu zvítězí?

Podle společnosti Capgemini lze očekávat tři základní přístupy, kterými se mobilní operátoři v ČR se zavedením přenositelnosti mobilních čísel vyrovnají. Aktivní přístup spočívá v poskytování nových nabídek pečlivě vytipovaným segmentům klientů. Právě tento přístup bude zahrnovat využití přenositelnosti čísel v reklamní kampani spojené se snižováním cen. Obranný přístup bude naopak spočívat ve snaze zamezit v maximální možné míře odlivu klientů ke konkurenčním operátorům. Pasivní přístup znamená víceméně indiferentní postoj k celému problému.

Jak ukazují zkušenosti Capgemini z řady vyspělých trhů, největší šanci na zisk nových klientů bude mít ten operátor, který začne nejdříve s přípravami a pochopí, co přesně může od přenositelnosti v českých podmínkách očekávat. „Operátoři by neměli podcenit množství práce, které je spojené s implementací služby přenositelnosti mobilního čísla. Velmi důležité bude rovněž vhodné načasování jednotlivých aktivit, které v souvislosti se změnami na trhu pečlivě naplánuje,“ řekl Viktor Mulač.

Zajímavým měřítkem srovnání pro Českou republiku může být přitom například Belgie, kde došlo k zavedení přenositelnosti mobilních čísel v září 2002. Dopady na jednotlivé operátory v návaznosti na strategii přístupu v průběhu následujících 4 měsíců jsou zachycené na následujícím schématu:

1340

##

Dopad zavedení přenositelnosti mobilních čísel z hlediska počtu převedených čísel lze stěží odhadovat, neboť se podle zkušeností společnosti Capgemini na jednotlivých trzích může velmi lišit. „Například v Hong-Kongu došlo k zavedení přenositelnosti v březnu 1999. Během roku 2000 pak změnilo poskytovatele služeb 1,49 milionu mobilních telefonních čísel, což představuje přibližně jednu třetinu celého trhu. Naopak ve Velké Británii nemělo zavedení přenositelnosti na četnost změn operátora znatelný vliv,“ řekl Viktor Mulač.

Velmi obtížná bude pro mobilní operátory správná segmentace zákazníků. Zkušenosti z USA ukazují, že nejvyšší sklon ke změně operátora mají klienti, kteří měsíčně utratí nejvíce, tedy velké firmy. Nelze to však považovat za pravidlo – v Hong-Kongu či Spojeném Království patřilo nejvíce přenesených čísel klientům s nízkými výdaji – tedy těm, kteří mají pro operátory nejnižší přínos a kteří jdou za nejlevnějšími nabídkami.

Nevýhodou pro klienty mobilních operátorů může být ztráta přehledu o cenách za volání, neboť nebude možné rozlišit jednoduše operátora volaného čísla podle předčíslí. Klient tak nebude v dané chvíli vědět, zda volá za sazbu v rámci jedné sítě, nebo zda volá do sítě jiné. V západní Evropě vyřešili operátoři tento problém vytvořením internetové databáze, ve které si zákazník může ještě před voláním zjistit, který operátor právě dané číslo provozuje. Očekávat lze také sjednocení či významné přiblížení sazeb za volání do všech sítí.

Poznámka pro editory

Společnost Capgemini je předním světovým realizátorem obchodních a technických řešení pro provozování systémů přenositelnosti čísel. Společnost nejen projektuje a dodává systémy pro přenositelnost čísel, ale je také zkušeným provozovatelem této služby – například v Belgii provozuje centrální databázi přenesených čísel, kterou využívají při přepojování hovorů všichni mobilní operátoři v zemi. Společnost realizovala řadu náročných technických řešení v řadě zemí světa – mimo jiné v Irsku, Nizozemí, Francii, Dánsku či USA. V Irsku a USA se společnost Capgemini podílela na zavedení standardů pro propojení jednotlivých operátorů a na vytvoření centrálního řešení služby přenositelnos­ti čísel.

Capgemini Group patří ve světě k největším poskytovatelům poradenství a služeb v oblasti technologií a outsouricngu. Společnost pomáhá podnikům realizovat růstové strategie a těžit z využití moderních technologií. Zaměstnává přibližně 48 000 lidí po celém světě a v roce 2003 vykázala celosvětový příjem ve výši 5,75 miliardy EUR. S přibližně 5 000 specialisty po celém světě si společnost Capgemini vybudovala silnou pozici v telekomunikačních službách. Mezi klienty společnosti se řadí i 35 největších finančních institucí světa. Více informací o jednotlivých službách, pobočkách a výzkumných projektech naleznete na adrese www.capgemini.com.

Kontakt pro další informace:

Ogilvy Public Relations Worldwide
Miroslav Beneš
Tel.: +420 221 998 281
E-mail: miroslav.benes@o­gilvy.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).