Hlavní navigace

Přenosy dat v mobilních sítích vzrostou během pěti let 66krát

[Tisková zpráva] Přes polovinu přenosů bude v roce 2013 tvořit mobilní video

Sdílet

Praha, 14. dubna 2009 – Podle studie společnosti Cisco vzrostou mezi lety 2008 a 2013 přenosy dat v mobilních sítích 66násobně. Průměrný roční nárůst mobilních přenosů bude činit 131 procent a celkový měsíční objem mobilních datových přenosů dosáhne v roce 2013 dvou exabytů. Odhady byly vypracovány v souvislosti s probíhajícím přechodem na čtvrtou generaci (4G) mobilního internetu, která uživatelům umožňuje více využívat mobilní video a aplikace.

„Postupující přechod na mobilní sítě čtvrté generace 4G způsobuje, že lidé mají mnohem více možností, jak přistupovat k internetu a využívat jeho možností. To způsobuje mohutnou vlnu zvyšování přenosů dat. Velmi rychle se rozšiřují také multimediální mobilní zařízení používající sítě 4G. To vše v budoucnu povede k přechodu na sítě all-IP,“ řekl Suraj Shetty, viceprezident pro marketing v oblasti poskytovatelů služeb společnosti Cisco.

Podle odhadů studie Cisco Visual Networking Index (VNI) Mobile Forecast pro roky 2008 až 2013 dosáhne celkový měsíční objem dat přenesených v mobilních sítích v roce 2013 dvou exabytů. Měsíční objem mobilních přenosů přitom vzroste z jednoho petabytu na jeden exabyt za polovinu času, než kolik to trvalo pevným sítím. Těm se podařilo stejného růstu dosáhnout za 14 let.

Zhruba 64 procent všech světových mobilních datových přenosů budou v roce 2013 tvořit videa. Přenosy mobilního videa porostou mezi lety 2008 a 2013 průměrně o 150 procent ročně a budou podle studie nejrychleji rostoucí kategorií.

Více než 80 procent přenosů dat v mobilních sítích budou v roce 2013 zprostřed­kovávat mobilní zařízení s rychlostmi přenosu vyššími než 3G a datové karty v noteboocích. Jediné mobilní zařízení jako iPhone nebo Blackberry vytváří větší objem datových přenosů než 30 jednoduchých telefonů a jedna datová karta v notebooku vytváří větší objem datových přenosů než 450 běžných telefonů.

Největší průměrný roční růst mobilních přenosů, přibližně 166 procent, očekává studie v Latinské Americe. Následovat bude střední a východní Evropa s ročním růstem 154 procent. Zhruba třetina z celkového objemu mobilních datových přenosů bude v roce 2013 probíhat v Asii a Tichomoří, v západní Evropě to bude přibližně čtvrtina. V západní Evropě půjde v 73 procentech o mobilní video, což bude nejvíc ze všech světových regionů.

Spolu s představením studie dala společnost Cisco volně k dispozici mobilní aplikaci Cisco Global Internet Speed Test (GIST) sloužící k testování rychlosti připojení mobilních zařízení. Umožňuje měřit rychlost připojení jak prostřednictvím Wi-Fi, tak i přes mobilní síť, přičemž záleží na konkrétním místě a době testu. Uživatelé aplikace mohou díky ní rychle zjistit, jaké mají k dispozici připojení. Rychlost síťového připojení mohou rovněž porovnávat s ostatními uživateli telefonů na celém světě a přispívat tak k širšímu porozumění trendů v užívání mobilních datových přenosů.

Například podle zjištění mezi 42 tisíci dosavadními uživateli softwaru aplikace pro iPhone v 60 zemích je světový průměr rychlosti Wi-Fi připojení 1153 Kbps a mobilního připojení 475 Kbps. (Poznámka: Rychlost se určuje nejen podle přístupové rychlosti, ale podle celkové dostupnosti sítě po celé trase spojení.)