Hlavní navigace

PŘES PŮL MILIONU KORUN ROZDAL FOND DROBNÉHO DÁRCOVSTVÍ ČESKÉHO TELECOMU

[Tisková zpráva] Celkovou částkou 544 864 korun podpořil 11 neziskových organizací a 13 fyzických osob Fond drobného dárcovství ČESKÉHO TELECOMU, který administruje Informační centrum neziskových organizací (ICN). Fond rozděluje pomoc vždy čtvrtletně.

„Fond drobného dárcovství ČESKÉHO TELECOMU začal již druhý rok své existence. V prvním čtvrtletí se nám sešlo celkem 124 žádostí o podporu, jak ze strany neziskových organizací, tak jednotlivých fyzických osob, kterým je pomoc také určena. To je výrazně více než v loňském roce, kdy v první části roku došlo 74 žádostí,“ komentuje činnost Fondu ředitel ICN Marek Šedivý a dodává: „Výběr projektů je velmi obtížný, protože tím, jak se neziskový sektor profesionalizuje, jsou i žádosti o podporu jednotlivých projektů kvalitnější. Proto výběrová komise zohledňovala především to, aby byla splněna myšlenka celého fondu: I drobný dar může znamenat velkou pomoc.“

„Činnost Fondu drobného dárcovství v minulém roce ukázala, že v České republice ještě stále není dostatek zdrojů, které je možné použít na provoz a fungování neziskových organizací. Jsem ráda, že Český Telecom a Eurotel může v této oblasti výrazně pomoci.“ Uvedla Pavla Činátlová, výkonná ředitelka pro vnější a vnitřní komunikaci ČESKÉHO TELECOMU.

Podpora se uděluje v celkem pěti oblastech (sociálně-zdravotní, životní prostředí, vzdělávání, kultura a volnočasové aktivity), u fyzických osob pak pouze v oblasti sociálně-zdravotní. Z každé z těchto oblastí je vždy podpořen alespoň jeden vybraný projekt. Výše podpory konkrétnímu projektu se pohybuje od 10 do 40 tisíc korun. Žádosti o podporu přijímá Informační centrum neziskových organizací (ICN), podrobnější informace jsou uvedeny na www.neziskovky­.cz.