Hlavní navigace

TELEVIZE PRIMA SE PŘIHLÁSILA K TECHNICKÉMU PLÁNU PŘECHODU

[Tisková zpráva] FTV Prima dnes učinila kroky požadované článkem IV. bodem 4 zákona č. 304/2007 Sb. a zavázala se ukončit zemské analogové televizní vysílání do termínu, který stanoví Technický plán přechodu. Zásadním způsobem tak napomohla tomu, aby mohl být uskutečněn přechod na zemské digitální vysílání v České republice.

Sdílet

FTV Prima však zároveň upozornila na skutečnost, že doposud nejsou vyřešeny některé důležité otázky, které se přechodu na digitální vysílání týkají. Není proto bohužel zaručeno, že nedojde k poškození práv provozovatelů vysílání vyplývajících z jejich licencí a k porušení českých právních předpisů nebo mezinárodních dohod o ochraně investic.

„Věříme, že námi nastíněné problémy budou ze strany příslušných úřadů vyřešeny tak, aby k žádnému porušení práva nedošlo, a jsme připraveni učinit vše pro to, aby přechod na digitální vysílání v České republice proběhl úspěšně,“ řekl generální ředitel Televize Prima Marek Singer.