Hlavní navigace

Případová studie - spisová služba ministerstva kultury

[Tisková zpráva]

Sdílet

Případová studie – spisová služba ministerstva kultury

Praha, 26. března – Ministerstvo kultury se v roce 2003 rozhodlo vyřešit kritickou situaci v oblasti své spisové služby. Počet dokumentů, které MK ročně obdrží, dosáhl cca osmdesáti tisíc zásilek a stará verze elektronické spisové služby přestala stačit.

Na základě referencí o realizaci projektu spisová služba v Senátu ČR vybralo Ministerstvo kultury jako realizátora projektu firmu DIGI TRADE.

O řešení spisové služby jsme si povídali s Ing. Marcelou Šašvatovou z oddělení informatiky MK.

„Původní verze elektronické spisové služby byla instalována lokálně na jednotlivých pracovních stanicích, tzn. že uživatel elektronické spisové služby si z databázového serveru tzv. tahal celou databázi na lokální počítačovou stanici a tím byl uživatel značně omezen v práci, protože natažení tak obsáhlé databáze trvalo i několik minut. Stejný problém nastával i při uložení dat zpět na server. Nová verze ESS je přístupná na MS SQL 7.0 serveru, to znamená, že uživatel má přístup pouze k vymezeným datům v databázi a proces je tak značně urychlen, protože operace se do databáze zaznamenávají prakticky okamžitě. Předmětem celé zakázky byl tedy reingeneering stávající aplikace, která nevyhovovala po stránce rychlosti a bezpečnosti. V rámci této změny provedl Digi Trade změnu technologie uložení dat a upravil uživatelské rozhraní a logiku aplikace tak, aby byla lépe funkční s ohledem na potřeby uživatelů MK“, sděluje Marcela Šašvatová.

Základním úkolem celého projektu bylo zvětšit objem dat a zrychlit celou aplikaci při zachování původního vzhledu a funkcionality. S ohledem na roční objem dokumentů průměrně dvacet pět až třicet tisíc – jejichž evidence vyplývá ze Spisového a skartačního řádu MK – se data díky uložení na serveru dají dohledat velmi snadno, což lokální předešlá verze ESS samozřejmě neumožňovala.

„Digi Trade na projektu naší spisové služby pracoval od dubna 2003. Pracovní verze byla zpřístupněna pro 150 osob v červnu 2003. Díky zdržení testovacího provozu na Ministerstvu kultury se projekt zpozdil. Vstřícným přístupem firmy Digi Trade jsme ale všechno dohnali během spouštění ostré verze“, říká Ing. Marcela Šašvatová z oddělení informatiky MK.

Paní Šašvatová k projektu dále dodává: „Stará elektronická spisová služba už nám nestačila, nebyla dostatečně funkční a její životnost skončila, protože platforma, na které byla databáze vystavěna již nebyla schopna pojmout veškerý objem dat nutných k provozu ESS na MK, na což nás upozorňovala i sama jeho autorka. Problémem bylo, že kapacita pro uložení nových dat již byla prakticky přečerpána a docházelo k častějším výpadkům, které se musely odstraňovat ručně, což znamenalo i na několik hodin znepřístupnit cca 120 uživatelům přístup do ESS. V praxi je dneska znát, že se používá nový software a myslím si, že jsme ho spustili pět minut po dvanácté.“

Kontakt:
21euro, s.r.o.
Národní 9
110 00 Praha 1
tel.: +420 222 323 451