Hlavní navigace

Příznivý divácký ohlas na vysílací schéma ČT

[Tisková zpráva] Unikátní divácký výzkum ČT spokojenosti diváků signalizuje prostřednictvím lednových a únorových koeficientů příznivý ohlas diváků na nové vysílací schéma. Průměrná spokojenost s programovým schématem 2007 dosáhla na hodnotu 7,6 u pořadů ČT1, na 7,5 u pořadů ČT2. Únorová data pak naznačují pokračování rostoucího trendu divácké spokojenosti: výrazně posílila především ČT2, jejíž koeficient zaznamenal v únoru hodnoty 7,8. Největší divácké přízni se tradičně těší dokumenty, zpravodajství a sportovní pořady ČT.

Sdílet

Koeficienty spokojenosti jsou pro Českou televizi důležitou hodnotou při zkoumání diváckého ohlasu a nezastupitelně doplňují peoplemetrová data sledovanosti. Hodnoty v rozmezí –10 až +10 jsou vypočítávány na základě hodnocení 750 respondentů Denního kontinuálního výzkumu České televize, kteří prostřednictvím známek 1–5 vyjadřují svou spokojenost či nespokojenost s televizními pořady, které zhlédli. Průměrná spokojenost se pohybuje kolem hodnoty 6,5. Jako nadprůměrně hodnocené jsou chápány pořady s koeficientem nad 7,5. Koeficienty nižší než 5,5 signalizují podprůměrné hodnocení.

Vůbec nejlépe jsou diváky opakovaně hodnoceny Večerníčky: průměrná spokojenost Krkonošských pohádek měla hodnoty 9,5, nadprůměrné divácké přízni se těší i Madla a Ťap (spokojenost 9,1). Hranice 9,0 dosáhly v únoru také nedělní Toulavá kamera a Objektiv, jejichž koeficienty patří stabilně k nejvyšším. Únorový nárůst spokojenosti diváků ČT2 významně ovlivnilo vysílání sportovních pořadů, vůbec nejvýrazněji potom MS ve sjezdovém lyžování Švédsko se spokojeností 8,7. Divácky nejúspěšnějším dokumentárním cyklem se staly Letecké katastrofy (8,2). Jednoznačné prvenství mezi dramatickými pořady získal seriál F.L. Věk (8,4) a nejlépe hodnoceným zábavným pořadem zůstává AZ-kvíz (8,3).