Hlavní navigace

Problematika střední míle se stává závažnou

[Tisková zpráva]

Sdílet

Problematika střední míle se stává závažnou

Praha, 16. prosince 2002 – Problematice zavádění širokopásmových služeb v Evropě věnovala prvořadou pozornost výroční konference o regulaci elektronických komunikací, kterou v minulém týdnu v Bruselu uspořádala Evropská asociace kompetitivních telekomunikací (ECTA). Všichni řečníci, včetně člena Komise ES odpovědného za informační společnost a podnikatelskou sféru Erkki Liikanena, upozorňovali na to, že v souvislosti se snahami zpřístupnit nejširší veřejnosti širokopásmové (broadband) služby je nutno věnovat pozornost přístupu k datovému toku „incumbentů“ (tzv. bitstream access).

„Komise dokonce již zahájila přípravy vydání svého doporučení k datovému toku (bitstreamu), aby pomohla překonat dosud nevalné výsledky, které jsou v EU se zaváděním zpřístupnění účastnických vedení,“ uvedl Zdeněk Vaníček, který se jako prezident národní pobočky ECTA v České republice (České asociace kompetitivních komunikací) bruselské konference zúčastnil. „Ukazuje se totiž, že ještě závažnějším by mohl být problém tzv. střední míle a proto je nutné k tomu přizpůsobit regulační pohled na věc. Zkrátka – bez uvolnění přístupu k datovému toku nedosáhneme ‚širokopásmové Evropy‘ a tudíž se jeví jako kardinálním, aby se vyřešil i tento problém, dříve než bude pozdě,“ zdůraznil Vaníček a dodal, že „ČAKK již v dubnu tr. navrhla, aby se otázka přístupu k datovému toku řešila již v novela zákona o telekomunikacích a proto je chybou, že bylo ustanovení o něm z návrhu novely zákona nakonec vypuštěno.“

Proč je zpřístupnění účastnických vedení v zemích EU neúspěšné

Hlavní brzdou jsou cíleně pomalá implementace, opodstatněné technické problémy a vysoké počáteční náklady. Rovněž investiční kapitál potřebný pro vybudování tzv. střední míle není v současnosti dostatečný. Takto tíživou situaci v regulaci elektronických komunikací v zemích EU popsal John Dickie, zástupce Evropské asociace kompetitivních telekomunikací (ECTA). Stalo se tak na semináři české pobočky ECTA České asociace kompetitivních komunikací (ČAKK).

Příčin neúspěchu je několik, ale hlavním je obtížná implementace. Dominantní operátoři vidí ve zpřístupnění účastnických vedení zmenšení jejich obchodního potenciálu, takže mají pádný důvod s implementací nespěchat. Zároveň však existují reálné technické problémy dané tím, že zpřístupnění účastnických vedení je velmi náročný a hloubkový proces. Regulátoři mohou jen těžko rozpoznat, který z těchto dvou důvodů je skutečný, a následně navrhnout účinná řešení.

Další brzdou jsou vysoké náklady. Zpřístupnění účastnických vedení je z hlediska vstupních nákladů a iniciačních poplatků velmi nákladné. Alternativní operátoři musí počítat s velkými počátečními investicemi, a to i při velmi ekonomickém provozu. Služby tak mohou být nabízeny pouze v oblastech s vysokou koncentrací firemní klientely, ale ne masově, např. domácnostem.

Reálně dostupných investic je v této oblasti málo. Regulace byla připravena na vrcholu boomu telekomunikačního odvětví a byla založena na konceptu okamžitého rozvoje. Předpokládalo se, že jakmile bude přístup k účastnickým vedením zregulován, operátoři začnou okamžitě budovat tzv. střední míli, která prováže jejich sítě s ústřednami napojenými na potenciální zákazníky. Náklady na položení těchto kabelů jsou však značně vysoké a alternativní operátoři nyní s investováním váhají.

Jak situaci zlepšit

Je nutné nadále pokračovat a zlepšovat implementaci zpřístupnění účastnických vedení. Důležité je se zaměřit zejména na strukturální nedostatky a mezery. Nejdůležitější je zaručit i jiné cesty k telekomunikačnímu trhu tzv. přístup k datovému toku (bitstream access). Znamená to oddělit a přesně definovat zpřístupnění účastnických vedení pro poskytovatele služeb s vyšší přidanou hodnotou (wholesale products) a produkty síťových operátorů, kteří nabízejí různé druhy připojení (interconnect products). Důležitým faktorem je také vyřešení širokopásmové propojení, které nabízí větší výběr služeb a jejich inovaci. Ačkoli jde pouze o doplněk zpřístupnění účastnických vedení, vyřešení propojení širokopásmových služeb umožní operátorům nabízet služby i tam, kde oni sami zatím nemohou.

O asociaci ČAKK

ECTA Česká republika Česká asociace kompetitivních komunikací sdružuje největší kabelové komunikační společnosti a telekomunikační alternativní operátory v ČR, poskytovatele programů, dodavatele technologií a poradenské firmy. Asociace si klade za cíl přispět k budování moderní infrastruktury a informační společnosti v České republice. Současnými řádnými členy asociace jsou UPC Česká republika, Intercable CZ, TES Media, SELF servis, SATT, HBO, Hughes Network Systems, Lica, Telenor Networks a RadioMobil. Asociace dále sdružuje dvě desítky přidružených členů z České republiky a ze zahraničí.

Asociace vznikla v roce 1998. Založily ji přední společnosti poskytující služby kabelových komunikací v ČR – Kabel Plus, Kabel Net Holding a Dattelkabel (dnes součástí UPC ČR), Intercable CZ a TES Media. Dalšími zakládajícími členy byly HBO ČR, dodavatel programů, a společnost Hughes Network Systems, dodavatel telekomunikačních technologií. ČAKK vystupovala až do konce roku 2001 pod názvem Česká asociace kabelových komunikací.

ČAKK je od roku 2000 členem ECTA (European Competitive Telecommunications Assocation – www.ectaportal.com) a 18. března 2002 se jako druhá evropská země (po Francii) stala její národní afilací.

ČAKK je také aktivním členem evropské asociace kabelových komunikací ECCA (European Cable Communications Association – www.ecca.be), která ČAKK nabídla kandidaturu na uspořádání celoevropského kongresu European Broadband Communications 2003 v Praze. Tento kongres se uskuteční ve dnech 9. – 11. dubna 2003.

Výroční konference ČAKK Czech Broadband Communications CACC 2003 se bude konat v Praze ve dnech 24. a 25. února 2003.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).