Hlavní navigace

Prodej seriálu 30 případů majora Zemana byl smluvně lepší než u jiných titulů

[Tisková zpráva] Dozorčí komise dnes informovala Radu České televize o prověření smluv, které v minulosti veřejnoprávní televize uzavřela na prodej práv k dílům distribuovaným na DVD. Po prověření všech kontraktů dospěla k závěru, že změny provedené vedením televize ve znění smluv v případě posledních prodejů, např. seriálu 30 případů majora Zemana, přinášejí pro televizi veřejné služby výhodnější podmínky, než tomu bylo v minulosti.

Sdílet

Naopak dozorčí komise předchozím smlouvám vytkla, že byly uzavírány způsobem, který České televizi nedával dostatečnou kontrolu celkových výnosů. Předseda dozorčí komise Ladislav Kozák se domnívá, že do budoucna by se mělo uvažovat o modelu dražeb, ze kterých by pro televizi vzešla vždy nejvýhodnější nabídka. Dříve bylo totiž běžné, že titul byl prodán společnosti, která o něj projevila zájem. ČT uzavřela dosud 74 smluv na prodej práv k vydávání titulů na DVD nosičích.

Dozorčí komise se prodejem práv zabývala poté, co obdržela stížnost, která naznačovala, že prodej práv k normalizačnímu seriálu o majoru Zemanovi byl pro Českou televizi nevýhodný. Toto podezření dozorčí komise dnes nepotvrdila.

I na základě projednávané stížnosti se Česká televize rozhodla změnit dosavadní způsob prodeje a znění smluv tak, aby do budoucna měla kontrolu nad procesem prodeje a získala nejvyšší možný výnos, který bude trh nabízet.

Člen Rady České televize Petr Uhl v souvislosti s případem podal trestní oznámení na městské státní zastupitelství v Praze. Rada se k jeho iniciativě nepřipojila. Podnět policii podal už počátkem listopadu i generální ředitel České televize Jiří Janeček.