Hlavní navigace

Programová nabídka digitální televize NETBOX TV a tzv. „must carry“

[Tisková zpráva] Sestavit nabídku televizních programů pro službu NETBOX TV trvalo brněnské společnosti SMART Comp a.s. bezmála celý rok. Od října 2007 nabízí svým zákazníkům služby digitálního televizního vysílání ve vybraných lokalitách ve městech Brno a Jihlava, v nejbližší době připravuje spuštění této služby také v Praze, Havlíčkově Brodě a Olomouci. Ovlivní základní nabídku digitální televize NETBOX novela zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, která nabyla účinnosti k 1.1.2008?

Sdílet

Brno, 22. leden 2008 – Společnost SMART Comp a.s., provozovatel metropolitní sítě NETBOX, nabízí od října minulého roku kromě připojení k internetu a VoIP telefonování i službu NETBOX TV, jejíž programová nabídka je výsledkem jednání a následného uzavření několika desítek smluv s různými programery. Nabídku digitální televize NETBOX TV tvoří dva základní tarify, ke kterým je možné objednat několik tématických televizích okruhů včetně HBO a nově i HBO Digital.

„Při vytváření programové nabídky je samozřejmě v prvé řadě třeba brát ohled na zájem zákazníků jakožto budoucích diváků televize, na druhou stranu je nutné respektovat smluvní ujednání s jednotlivými poskytovateli programů a příslušná ustanovení platných právních předpisů, zejména zákona o rozhlasovém a televizním vysílání“, uvedl Marek Bukal, předseda představenstva a ředitel pro strategické plánování a rozvoj společnosti SMART Comp a. s.

Zejména při vytváření nejnižší programové nabídky – tzv. must carry – která je souborem programů poskytovaných provozovatelem kabelového systému za nejnižší cenu, je třeba postupovat jak ze strany provozovatele převzatého vysílání, v tomto případě společnosti SMART Comp a. s., tak ze strany poskytovatelů těchto programů s licencí či kompenzační licencí, v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění.

Po tzv. digitální novele výše uvedeného právního předpisu účinné od 1.1.2008 je provozovatel převzatého vysílání při vytváření nejnižší programové nabídky povinen zajistit, aby v ní bylo zahrnuto vysílání všech celoplošných zemských programů nechráněných systémem podmíněného přístupu šířených na základě licence či kompenzační licence či ze zákona, a to včetně programů šířených digitálně. Do nejnižších programových nabídek provozovatelů televizního vysílání tak přibudou oproti stávajícím televizním programům ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport, Nova a Prima programy další, tj. programy šířené pouze digitálně (dosud se tato povinnost totiž netýkala programů šířených pouze digitálně), a to jakmile jim ze strany Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bude udělena příslušná licence, resp. dojde z jejich strany k zahájení televizního vysílání. RRTV zveřejňuje rozsah povinné nejnižší programové nabídky na www.rrtv.cz.

„V souvislosti s předpokládaným doplněním naší nejnižší programové nabídky NETBOX TV Start, jejíž cena je 179,– Kč měsíčně včetně DPH, bude nutné zahájit jednání s poskytovateli těchto programů a rovněž podat k RRTV žádost o změnu registrace jako provozovatele převzatého vysílání v souvislosti se zařazením těchto programů do nabídky naší digitální televize“, řekl Marek Bukal, předseda představenstva a ředitel pro strategické plánování a rozvoj společnosti SMART Comp a. s. a zároveň dodal: „Zařazení dalších bezplatných programů do nejnižších nabídek televizních společností přinese bezesporu některým telekomunikačním společnostem nabízejícím digitální vysílání na jiných platformách než IPTV zvýšení nákladů nebo nutnost vyřadit některé programy z nabídky. Společnosti SMART Comp a. s. se takové změny nedotknou, síť NETBOX je koncipována pro více než 200 TV kanálů ve standardním rozlišení (SD), přičemž v současnosti je její kapacita naplněna z necelých 50%.“