Hlavní navigace

Prohlášení ADT k postojům TV Nova a R. S. Laudera

[Tisková zpráva] Před dvěma týdny, 22.května 2007, prohlásili zástupci televize Nova, že budou dne 4. června informovat veřejnost o svých připomínkách k ministerskému návrhu novely zákona 231/2001 Sb., který má odblokovat patovou situaci české digitalizace. Tento termín, který si zástupci Novy sami stanovili, ale nedodrželi a žádné stanovisko nevydali.

Sdílet

Před více než třemi týdny, 13.května 2007, vyzvala Asociace digitálních televizí ČR zakladatele a většinového majitele televize Nova Ronalda S. Laudera, aby dokázal svou dlouho budovanou pověst zastánce demokracie a nezávislosti médií, a aby osobně digitalizaci v ČR podpořil. Ani asociace, sdružující šest potenciálních konkurentů jeho české televize, ani česká veřejnost, nestála k dnešnímu dni panu Lauderovi za jakoukoli, třeba alespoň formální odpověď.

ADT z toho vyvozuje tyto tři závěry:

Za prvé. Televize Nova včetně jejího klíčového majitele jasně dokazuje, že jí vůbec nejde o ušlechtilé cíle jako posílení demokracie nebo o nezávislost a pluralitu trhu, ale o obyčejné udržení svého monopolního postavení a maximální zisk.

Za druhé. Nově a jejímu majiteli vůbec nejde o blaho českých a moravských diváků a o rozvoj demokracie v jejich státu, ale arogantně odmítá jakoukoli vstřícnost a snahu o dialog jak se svými konkurenty, tak se státními institucemi. Vedlejším jevem je pomíjení základních zásad slušnosti.

Za třetí. Majitelé a manažeři Novy se v této situaci chovají logicky pouze tehdy, pokud neuvažují o svém podnikání v ČR z dlouhodobé perspektivy. Jde jim pouze o okamžitý taktický benefit, nikoli o strategický rozvoj. Podle názoru ADT se tak potvrzují očekávání trhu, podle kterých má být televize Nova v blízké budoucnosti prodána jinému investorovi. Současný odmítavý a zdržující postoj Novy k digitalizaci má pomoci maximálně zvýšit její cenu před prodejem.

Za členy ADT

Jiří Balvín, předseda ADT

Martin Mrnka, místopředseda ADT