Hlavní navigace

Prohlášení ADT k závěrečné verzi digitální mininovely

[Tisková zpráva] Asociace digitálních televizí byla seznámena s nejnovější verzí vládního návrhu na odblokování digitalizace. Klíčovým prvkem tzv. mininovely je liberalizace trhu v okamžiku ukončení analogového vysílání a změna současného systému licencování TV vysílání na pouhou registraci.

Sdílet

Členové asociace považují návrh ministerstev informatiky, kultury a průmyslu a obchodu za komplexní a skutečně velmi progresivní cestu jak otevřít trh všem nový subjektům a učinit ho více přitažlivým i pro ty současné. Architektura návrhu umožňuje, aby byly uspokojeny všechny rozumné nároky vysílatelů televizního programu, provozovatelů sítí i inzerentů, mediálních agentur a výrobců spotřební elektroniky. Opětovně konstatujeme, že urychlením procesu digitalizace návrh především vychází vstříc potřebám diváků a zájmům České republiky.

Po připomínkách na půdě Legislativní rady vlády ČR navíc návrh významně omezuje riziko, že by ČR mohla čelit dalším arbitrážím v oblasti televizního vysílání. ADT toto vyslovuje i při vědomí, že její členové postupem ČR při digitalizaci utrpěli významné ekonomické ztráty. Jak jsme již publikovali, za celou asociaci jde o sumu zhruba ve výši 1,4 miliardy korun.

ADT proto vyzývá členy Legislativní rady vlády, ministerského předsedu, vládu, poslance a senátory a v neposlední řadě prezidenta ČR, aby již nedocházelo k další průtahům při projednávání a schvalování této významné normy, která rozhodujícím způsobem posílí svobodný trh a názorovou pluralitu v zemi.

Asociace zároveň požaduje, aby bylo v rámci projednávání mininovely dotaženo několik drobných nejasností, který by v budoucnu mohly pokřivit mediální trh. Jde zejména o jasné a jednoznačné stanovení okamžiku, kdy bude vypnuto analogové vyslání. Za druhé považuje za nezbytné, aby byly stanoveny sankce pro případ, že jednotlivé subjekty nebudou plnit podmínky stanovené technickým plánem přechodu. Konečně ADT požaduje neméně jasný termín, v němž bude v souvislosti přechodem na digitální šíření signálu ukončeno vysílání reklamy v České televizi. Ten by měl být sladěn se začátkem vysílání nových digitálních televizí. Peníze plynoucí z této inzerce byly totiž už jednou slíbeny právě na rozvoj digitálního vysílání a konkurence na TV trhu.

Soukromé televize sdružené v ADT se zavázaly ve svých projektech, že dodrží vysokou kvalitu programu a řadu podmínek stanovených státem. To budou muset splnit i přesto, že zahájí vysílání ve ztížené situaci na nerozvinutém a neúplném trhu, bez původní garance dvanáctileté ochrany. Proto by měly být velmi přesně informovány o všech okolnostech, které v liberalizovaném prostředí jejich soukromé investice do české digitalizace ovlivní.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).