Hlavní navigace

Prohlášení Ing. Mirky Čejkové, kandidátky do Senátu Parlamentu ČR za stranu Politika 21

[Tisková zpráva] Postoj televize Prima, která mi oznámila, že v důsledku mé kandidatury do Senátu nemohu nadále vykonávat svou profesi, je podle mne jednoznačně v rozporu s mými právy. Angažování se ve veřejném prostoru nemůže být na překážku žádnému povolání a tedy ani povolání moderátora.

Sdílet

Dnešní jednání s TV Prima proběhlo pouze ústně, nikoliv na právní úrovni. Byla jsem informována, že jediným důvodem ukončení spolupráce je fakt, že pořad Extra je momentálně vyráběn v Redakci zpravodajství. Pokud by byl vyráběn jinde, byl by jiný i úhel pohledu. Nesouhlasím s tím, že svým rozhodnutím mne TV Prima chrání. V práci jsem vždy ctila etiku povolání novináře a nikdy by mě nenapadlo směšovat mou profesi a občanskou angažovanost.

Předsedkyně Komise pro etiku Syndikátu novinářů Barbora Osvaldová tvrdí, že novinář by neměl být v konfliktu zájmů a neměl by z něho být ani podezříván, a v mém případě prý o podezření jde. Souhlasím s první částí argumentu a sama bojuji proti střetu zájmů, druhá část týkající se podezření mě ale uráží a to jak profesionálně, tak lidsky. A kladu si otázku, jak může člověk jedním dechem mluvit o etice a o podezření. Z čeho jsem podezřelá a kdo mě podezírá? Kde v mé profesionální práci je jediný důkaz, že jsem někdy někoho znevýhodnila? Nikde. Má tedy pouhá možnost být někým podezírán větší váhu pro vyhození ze zaměstnání, než patnáct let práce, která sama o mých profesních a etických kvalitách vypovídá?

I dnešní jednání TV Prima je pro mě důkazem, že jsem se rozhodla správně, že je třeba bojovat za to, aby věci byly nazývány pravými jmény, aby se dodržovala pravidla, a aby pro lidi bylo normální jednat férově a ne se radovat, že s někým zametli a ještě pro to našli argument, za který se dá schovat.