Hlavní navigace

Prohlášení NOO ČT v Praze

[Tisková zpráva] Nezávislá odborová organizace ČT v Praze je krajně znepokojena skutečnostmi, které dokládají, že představitelé televize veřejné služby několik let porušovali platný zákon, případně zamlčeli důležité skutečnosti ze své minulosti. Tím se vedení České televize stalo, jak pro zaměstnance, tak pro širokou veřejnost, zcela nevěrohodné.

Sdílet

Věříme, že zejména generální ředitel ČT Jiří Janeček konečně pochopí neúnosnost situace a pro zachování věrohodnosti České televize na svou funkci rezignuje. Totéž očekáváme i od těch členů managementu, kteří se na současném negativním obraze ČT jakkoli podíleli.

Zároveň vyzýváme k rezignaci drtivou většinu členů Rady České televize, všechny ty, kteří porušování či obcházení zákona vedením ČT kryli a dokonce toto nepřípustné chování veřejně obhajují. Pokud radní neodstoupí sami, vyzýváme Poslaneckou sněmovnu, aby je z jejich funkcí neprodleně odvolala. Bylo by totiž více než paradoxní, aby lidé, kteří kryjí a schvalují nezákonnosti, nadále kontrolovali dodržování zákonů v televizi veřejné služby.

V neposlední řadě se obracíme na širokou veřejnost, aby na základě podvodného jednání několika, byť vysoce postavených, jedinců nezpochybňovala smysl existence televize veřejné služby a neodsoudila práci stovek poctivých zaměstnanců a spolupracovníků České televize, kterých se současná situace hluboce dotýká. Věříme, že právě koncesionářská veřejnost pomůže prosadit takové legislativní změny, které vyloučí, aby televizi veřejné služby mohli řídit a kontrolovat lidé bez náležitých morálních předpokladů, a aby ji kdokoliv využíval ve svůj politický prospěch.

V Praze dne 26.2.2007

Za NOO ČT v Praze


Antonín Dekoj v.r.

Adam Komers v.r.

Jiří Černý v.r.