Hlavní navigace

Prohlášení Prima TV k regionálnímu vysílání

[Tisková zpráva] FTV Prima je rozhořčena způsobem připojování provozovatelů regionálního vysílání ovládaných Regionální Televizní Agenturou, a.s.

Sdílet

FTV Prima je přesvědčena, že její licenční podmínky ani licenční podmínky provozovatelů regionálního vysílání neobsahují žádnou úpravu připojovacích časů po 31.12.2006. Proto FTV Prima podala dne 11.12.2006 na RRTV návrh na úpravu těchto připojovacích časů, o kterém RRTV doposud nerozhodla. Návrh FTV Prima představuje z hlediska provozovatelů regionálního vysílání vylepšení oproti stavu do 31.12.2006. Text licenčních podmínek včetně rozhodnutí o udělení licencí k provozování regionálního vysílání obsahujících závazné části programové skladby a posledního rozhodnutí RRTV sp. zn. 2006/395/sve/FTV ze dne 28.6.2006 je dostupný na stránkách www.rrtv.cz.

Nesouhlasíme s tím, že by se automaticky obnovila účinnost původních licenčních podmínek z doby před více než osmi lety. Nenacházíme pro takovéto řešení žádný právní podklad. Licence pouze upravují povinnost zahájit jednání o dalších připojovacích časech do 31.12.2006, což jsme, bohužel bezvýsledně, učinili. Dále licence FTV Prima obsahuje několik obecných ustanovení bez časově omezené účinnosti, jejichž úplné znění je součástí rozhodnutí RRTV sp. zn. 2006/395/sve/FTV ze dne 28.6.2006.

Avšak i pokud by měly platit původní licenční podmínky, musely by platit společně se základní programovou specifikací a závaznou částí programové skladby provozovatelů regionálního vysílání. Závazná část programové skladby vysílání obsahu, který od 1.1.2007 šíří provozovatelé regionálního vysílání ovládaní Regionální Televizní Agenturou, a.s. pod svým logem a logem televize Óčko, dle našeho názoru neumožňuje.

FTV Prima se mnohokrát snažila s RTA na připojovacích časech dohodnout. Regiony RTA na žádnou z variant navrhovaných FTV Prima či ostatními provozovateli regionálního vysílání nepřistoupily a pouze FTV Prima dne 22.12.2006 jed­nostranně sdělily, kdy se hodlají připojovat, ačkoli k takovémuto jednání nemají právo. Navíc zjevně nemají žádný vlastní regionální obsah, který by mohly vedle regionálních zpráv divákům nabídnout – berou si tak televizní diváky de facto jako rukojmí a poškozují vysílání Prima TV šířením obsahu vysílání konkurenta Prima TV.

FTV Prima, spol. s r.o. proto podá RRTV návrh na vydání předběžného opatření, jímž by bylo regionům Regionální Televizní Agentury, a.s. v dalším takovémto počínání zabráněno. Dále hodláme podat RRTV i podnět k tomu, aby bylo proti regionům RTA zahájeno správní řízení o uložení pokuty za závažné porušení licenčních podmínek. Jsme odhodláni bránit se proti protiprávnímu jednání regionů RTA i soudně.

Na druhé straně jsme i nadále připraveni k dohodě s regiony RTA a dokud tato dohoda nebude uzavřena, jsme ochotni tolerovat připojování regionů RTA v časech, na které si televizní diváci zvykli a ve kterých se regiony připojovaly do 31.12.2006. Model zkrácení připojovacích časů a jejich posunutí do pozdější doby, který vznikl na popud regionů v důsledku skutečnosti, že regiony měly potíže s prodejem reklamního času před 18 hod., funguje již téměř osm let.

Licenční podmínka č. 33 naší společnosti neukládá přizpůsobit vysílání Prima TV jakémukoli faktickému jednání provozovatelů regionálního vysílání, např. připojování v rozporu s licenčními podmínkami jednotlivých regionálních provozovatelů. Tuto licenční podmínku nelze vykládat ani tak, že by Prima TV měla přizpůsobovat své programové schéma každému z provozovatelů regionálního vysílání zvlášť. Stávající struktura vysílání Prima TV odpovídá stanovisku a návrhu úpravy připojovacích časů většiny provozovatelů regionálního vysílání po 31.12.2006 a umožňuje i regionální vysílání těch provozovatelů, kteří s názorem většiny nesouhlasí.