Hlavní navigace

Prohlášení Rady Českého rozhlasu

[Tisková zpráva] Rada ČRo reaguje touto formou na některé novinové články a vyjádření posluchačů vztahující se k diskusi o vysílání ČRo Radio Wave na veřejném zasedání Rady ČRo 23.10.2008.

Sdílet

Za prvé – Rada ČRo nepřijala k této diskutované záležitosti dosud žádné usnesení a to je podstatné. Šlo o otevřenou a demokratickou výměnu názorů v rámci projednávaného bodu „Hodnocení vysílání stanic ČRo v měsíci září 2008“.

Za druhé – Rada ČRo se vysíláním stanic ČRo zabývá pravidelně a upozorňuje na nedostatky, ale i pozitiva a to se týkalo a týká i ČRo Radia Wave.

Podstatným problémem u hodnocení vysílání ČRo Radia Wave byly dvouhodinové bloky vysílané na této stanici v angličtině. Rada ČRo to již několikrát kritizovala, neboť pokud vysílání v cizím jazyce nemá edukativní charakter, což v tomto případě nemá, nepatří do vysílání veřejnoprávního média. Samozřejmě se to netýká vysílání do zahraničí. Text písně, který se stal těžištěm negativních reakcí, zde hrál okrajovou roli a Rada ČRo se jím zabývala proto, že hodnotitel upozornil na porušení Kodexu ČRo a reagovat na tuto skutečnost je její povinností.

Hlavním výsledkem této debaty byla shoda členů Rady ČRo s programovým ředitelem ČRo na tom, že program stanice ČRo Radio Wave je třeba analyzovat a následně pro něj stanovit jasnou koncepci tak, aby odpovídala úkolům veřejné služby, které stanovuje zákon o Českém rozhlase. Takto to reflektoval i generální ředitel ČRo. A to nebude připravovat ani realizovat Rada ČRo, ale management ČRo v součinnosti s pracovníky této stanice.

Závěrem se důrazně ohrazujeme proti tomu, že za cíl výzvy a petice byl zvolen předseda Rady ČRo Ing.Jiří Florian, který je takto nevybíravě, ale hlavně neoprávněně napadán.

Rada Českého rozhlasu 27.10.2008