Hlavní navigace

Prohlášení Rady Českého rozhlasu k nové koncepci vysílání ČRo 1 – Radiožurnál

[Tisková zpráva] Rada ČRo vzala dne 19.12.2007 na vědomí novou koncepci vysílání ČRo 1- Radiožurnál, a to na základě rozsáhlé verbální prezentace jeho nové ředitelky Barbory Tachecí, která tomu předcházela. V proběhlé diskusi bylo zdůrazněno, že až praktické výsledky změn ukáží, zda navržená koncepce přinese to, co vedení ČRo a potažmo Rada ČRo od ní očekávají.

Sdílet

Od začátku roku 2008 Rada ČRo průběžně reagovala na stížnosti, připomínky a náměty posluchačů, vyhodnocovala je a v rámci pravidelných diskusí je projednávala s odpovědnými vedoucími pracovníky ČRo.

V rámci svých vnitřních opatření pozorně sledovala a sleduje denní vývoj vysílání této stanice, problémy prodiskutovávala a i nadále bude konzultovat s nezávislými odborníky.

Na rozšířených zasedáních svého předsednictva členové rady ČRo upozorňovali na nedostatky a doporučovali vedení ČRo, aby se zabývalo jejich řešením.

Rada ČRo si je vědoma citlivosti s jakou posluchači přijímají změny v programové struktuře stanic ČRo, a proto doporučuje vedení ČRo, aby pracovalo se stížnostmi, náměty a připomínkami posluchačů a vycházelo při případných korekcích programu jak z interních rozborů, tak i z analýzy posluchačských ohlasů.

Radě ČRo náleží dle zákona č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje ČRo, neschvaluje však programové koncepce jednotlivých stanic, ani nejmenuje a neodvolává jejich ředitele. To je v plné pravomoci a odpovědnosti generálního ředitele ČRo, kromě ředitelů regionálních studií ČRo. Do působnosti Rady ČRo však náleží dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání a naplňování zásad vyplývajících z Kodexu Českého rozhlasu a za tím účelem vydávat doporučení týkající se programové nabídky.

Přesto je Rada ČRo znepokojena počtem negativních posluchačských ohlasů na nové vysílání ČRo 1 Radiožurnál, ale vnímá pozitivní změny, které na této stanici probíhají, stejně tak připravovaná opatření, jež by měla vést ke zkvalitnění jejího programu a která reagují mimo jiné na připomínky a náměty posluchačů.

Rada ČRo bude nadále velmi pečlivě vysílání ČRo 1 – Radiožurnál sledovat a analyzovat jej po formální i obsahové stránce. Se stejnou pozorností se bude zabývat průzkumy názorů a postojů posluchačů, pořizovanými ve vzorcích celého spektra posluchačů ČRo 1 – Radiožurnál.

V Praze dne 30. ledna 2008, schváleno na veřejném zasedání Rady ČRo

Za správnost: Ing. Jiří Florian, předseda

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).