Hlavní navigace

Prohlášení výkonného výboru FITES k situaci v České televizi

[Tisková zpráva] FITES vyzývá pány Františka Lamberta a Jiřího Janečka, aby odstoupili ze svých funkcí, protože v demokratické společnosti je nepřijatelné, aby v čele televize veřejné služby byly osoby, jejichž počínání bylo nečestné, či dokonce podvodné.

Sdílet

FITES žádá Poslaneckou sněmovnu parlamentu ČR, aby vyvodila náležité důsledky z jednání Rady ČT, která v účelovém spojení s managementem ČT neplní svoje zákonné povinnosti, a dokonce se snaží hájit porušování zákona. Současná Rada ČT svými rozhodnutími jednoznačně potvrdila, že není kontrolním orgánem koncesionářů, ale spíše kolegiálním sdružením, které se snaží obhajovat podvody managementu ČT.

FITES apeluje na PSP ČR, aby urychleně přijala zákonná opatření, která změní dosavadní způsob volby členů Rady ČT. Jak již několik let upozorňujeme, současný systém, v němž o radních rozhodují politici, deleguje ve svém výsledku jako členy rady sluhy politických stran a převážně osoby hledající materiální zajištění, namísto nezávislých a výrazných společenských autorit. FITES podporuje „německý“ model volby rad založený na přímém delegování členů rad společenskými organizacemi.

Tzv. ekonomickou "stabilizaci“ televize, jak je často nazývána, považuje FITES za zmrtvění služby pro veřejnost. Ekonomické vyrovnání dluhů, dosažené v době před zvýšením koncesionářských poplatků zastavením výroby a nárůstem repríz, nepovažujeme za argument pro značné snížení programové kvality. ČT např. nevysílá jediný investigativní pořad hodný toho jména, žádný satirický pořad, oblast publicistiky a dokumentu je koncepčně bezzubá. Kvalitu a nezávislost zpravodajství nejlépe ilustruje způsob informování právě o kauze členství Františka Lamberta v Lidových milicích.

Nebýt veřejného tlaku, nevysílaly by se dokumenty o Vladimíru Hučínovi nebo o praktikách politických stran. FITES už rok marně požaduje výrobu dokumentu o Miladě Horákové založeném na unikátních filmových archívech.

Výkonný výbor FITESu s úžasem a hrůzou sledoval ve zmíněné kauze jednání Petra Uhla, kterého do rady ČT navrhl. Výkonný výbor FITESu konstatoval hluboké zklamání nad skutečností, že Petr Uhl vynaložil obrovské úsilí na obranu milicionáře ve vedení ČT, že iniciativně pomáhal legalizovat porušování zákona a že se ochotně podílel na utajení jednání Rady ČT.

Žádáme Petra Uhla, aby na svoji funkci v Radě ČT rezignoval, protože jedná v hlubokém rozporu se zájmy nejen FITESu, ale všech koncesionářů.

FITES se hrdě hlásí ke skutečnosti, že byl iniciátorem pohybu v celé kauze, a je připraven v obdobných případech postupovat stejně.

Vyzýváme proto všechny naše členy, ale i ostatní kulturní obce a sdružení, aby nás aktivně informovali o všech skutečnostech v České televizi, u kterých existuje oprávněné podezření, že jsou v rozporu se zákony.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).