Hlavní navigace

Prohlášení X Zone Media ke Stream.cz

[Tisková zpráva] X Zone Media s.r.o., se sídlem Praha 3 – Žižkov, Příběnická 978/10 (dále také jen „společnost“ nebo „vydavatelství“), společnost zaměřená na vydavatelskou, produkční a reklamní činnost, je vydavatelem populárního Xstream sport magazine, časopisu o extrémních sportech a souvisejícím životním stylu, určeného pro příznivce nových, mladých, zajímavých adrenalinových sportů, který již několik let úspěšně plní pulty novinových stánků a distributorů periodik.

Sdílet

Redakce Xstream magazine úzce spolupracuje s několika českými asociacemi v jednotlivých sportech a je jejich oficiálním médiem a rovněž kooperuje s podobnými zahraničními magazíny. Redakce magazínu stále rozšiřuje svoji působnost v oblasti vlastních produkčních aktivit, speciálně vybíraných mediálních partnerstvích na špičkových akcích a v neposlední řadě rozšiřuje aktivity v mediální oblasti přípravy rozhlasových a televizních reportáží. Ve spolupráci s jedním z komerčních rádií se podílí na vysílání pořadu „Xstream Ride“. K doplnění svých aktivit vydavatelství již několik měsíců usilovně vyvíjí projekt lifestylové internetové televize XstreamTV, jejíž vysílání bude v nejbližší době spuštěno. Tento projekt internetové televize navazuje a je pevně spjat s tištěným magazínem Xstream.

X Zone Media již několik měsíců rozšiřuje svůj zájem také o televizní produkci sportovních a lifestylových či dokumentárních pořadů. V současnosti se účastní výběrových řízení na produkování těchto pořadů pro televizi Prima. X Zone se zároveň zaměřuje vedle vydavatelských aktivit na produkční aktivity, připravuje reportáže na klíč či 3D grafiku. Společnost zaznamenala, že dne 21.12.2006 byl spuštěn zkušební provoz internetové televize pod názvem Stream.TV, a to prostřednictvím internetových stránek www.stream.cz . Společnost považuje program vysílání Stream.TV a konfliktní obsah souvisejících webových stránek za velmi kontroverzní. S ohledem na blízkou podobnost názvu, zvoleného grafického formátu, včetně grafické úpravy loga internetové televize Stream.TV a celé koncepce projektu vůbec, může dle názoru společnosti návštěvník stránek www.stream.cz velice snadno nabýt dojmu, že zmíněný web je vlastnictvím společnosti X Zone Media s.r.o.

Tato až nápadná podobnost je jednoznačně způsobilá vyvolat nebezpečí záměny mezi společností X Zone Media s.r.o. a provozovatelem projektu Stream.TV, včetně asociace projektu Stream.TV s podnikatelskými aktivitami společnosti na straně veřejnosti, a to i veřejnosti odborné. Počínání provozovatele projektu Stream.TV dle názoru společnosti naplňuje skutkovou podstatu nekalosoutěžního jednání, které je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a je způsobilé způsobit a již působí společnosti újmu. Počínání provozovatele Stream.TV kazí dobré jméno nejen vydavatelství a jeho titulu Xstream magazine, ale zároveň narušuje dobrou pověst celého kolektivu nadaných jednotlivců, kteří se na vydávání časopisu Xstream, jakož i na přípravě vysílání internetové televize XstreamTV a dalších aktivitách společností podílejí.

S ohledem na shora uvedené rozhodla se společnost X Zone Media s.r.o. učinit následující prohlášení: Společnost X Zone Media s.r.o., vydavatelství magazínu Xstream a provozovatel XstreamTV se zásadně distancuje a nepřeje si, aby byla jakýmkoli způsobem spojována s vysíláním Stream.TV a souvisejícími internetovými stránkami, ani s jakýmikoli jinými aktivitami. Společnost dále prohlašuje, že je připravena se bránit spojování s projektem Stream.TV všemi dostupnými legálními prostředky, soudní i mimosoudní cestou, aby tak zamezila porušování, ohrožování a zasahování do svých práv a oprávněných zájmů.