Hlavní navigace

Projekt IBM Big Green řeší globální energetickou krizi

[Tisková zpráva] Armonk, New York – 11. června 2008: Společnost IBM (NYSE: IBM) oznámila, že rozšíří své globální úsilí v oblasti energeticky účinných technologií pro podniky, které se potýkají s raketově rostoucími výdaji za energii, s ekologickými otázkami a s požadavky na podnikovou udržitelnost. Společnost uvedla nové služby, technologie a programy financování, jež mají podnikům pomoci překlenout propast mezi nároky kladenými na ředitele IT, aby budovali „zelenější“ technologické infrastruktury vyhovující rostoucím podnikovým požadavkům, a zájmem finančních ředitelů realizovat rychlý finanční přínos z takových investic

Sdílet

IBM přichází s tímto oznámením rok po spuštění projektu Big Green (Velká zelená), v jehož rámci se zavázala vynaložit miliardu dolarů na vývoj technologií, které pomohou klientům podstatně zvýšit energetickou účinnost jejich datových center. V datových centrech běží servery a další počítačová zařízení, jež mají díky celosvětově rostoucí poptávce po výpočetním výkonu čím dál větší spotřebu energie. Za poslední rok dodala IBM více než dvěma tisícům klientů nejrůznější služby, hardwarové a softwarové technologie, které jim umožnily snížit spotřebu energie v datových centrech a snížit související náklady až o 40 procent.

Modulární datová centra IBM – Dlouhodobá škálovatelnost spolu se snižováním výdajů za energii
Smyslem druhé fáze projektu Big Green je dosáhnout ještě vyšší energetické účinnosti prostřednictvím vyšší flexibility datových center v přizpůsobování informačních technologií kapitálovým a provozním výdajům. Prostředí datových center prochází dramatickými změnami. Podle organizace EPA se energetické výdaje v těchto prostředích každých pět let zdvojnásobí a Americká společnost inženýrů vytápění, chlazení a vzduchotechniky (ASHRAE) očekává, že v tomto desetiletí vzroste hustota technologií dvacetinásobně. Jelikož s energií souvisí zhruba 60 procent kapitálových nákladů a 50 procent provozních nákladů na datové centrum, možnost lepším návrhem a konstrukcí dosáhnout vyšší energetické účinnosti datového centra je nyní doslova imperativem.

Kvůli splnění tohoto imperativu ze strany ředitelů IT i finančních ředitelů uvádí IBM modulární, energeticky účinné návrhy datových center, které jsou k dispozici kdekoli na světě. Nová modulární datacentra jsou navržena pro velké globální podniky i malé organizace na odlehlých místech a všem mohou snížit spotřebu energie až o 50 procent. Patří mezi ně:

  • Enterprise Modular Data Center (EMDC) – hotové datové centrum třídy “enterprise” se standardizovanou plochou od 465 do 1 858 metrů čtverečních. Toto pojetí umožňuje klientům zprovoznit nová datová centra o tři až šest měsíců dříve než v případě návrhů na zakázku. Budováním po menších, standardizovaných modulech mohou klienti škálovat výchozí kapacitu datového centra až dvanáctinásobně a průběžně přizpůsobovat své kapitálové a provozní výdaje skutečným potřebám. Mohou tak odložit 40 procent kapitálových nákladů a až 50 procent provozních nákladů, dokud nepotřebují větší kapacitu. Každé modulární datacentrum EMDC má špičkové charakteristiky z hlediska energetické účinnosti, jak vyplývá z údajů odborné organizace Green Grid, která se zabývá zdokonalováním energetické účinnosti datových center a podnikových počítačových systémů.
  • Portable Modular Data Center (PMDC) – poskytuje plně funkční datové centrum v integrované schránce s úplnou fyzickou infrastrukturou včetně napájecích a chladicích systémů i vzdáleného monitorování. Obsahuje také všechny prvky bezpečného operačního prostředí tradičních datových center včetně ochrany před ohněm, kouřem, vlhkostí, kondenzací a změnami teplot. PMDC lze dodat a nasadit do jakéhokoli prostředí a ve standardních skříních podporuje různé technologie a systémy různých výrobců.
  • High Density Zone (HDZ) – modulární systém, který se hodí pro rozšíření chladicí a výkonové kapacity stávajících datových center, jimž kapacita dochází. Systém HDZ lze přidat do jakéhokoli stávajícího datového centra bez narušení jeho provozu. Proti renovaci existujícího datového centra přitom poskytuje až 35procentní finanční úsporu.

Možnost zvýšit výpočetní výkon a zároveň snížit spotřebu energie je lékem na naléhavé potřeby současných podniků. Ceny energií na historickém maximu nutí ředitele IT v globálních podnicích k pečlivějšímu plánování datových center. Projekt IBM Big Green jim pomáhá projektovat a instalovat energeticky účinná modulární datová centra, zatímco finanční ředitelé ocení podstatně nižší účty za energii.

Nové technologie – IBM Research připravuje podmínky pro zelená datová centra
Vědci IBM vyvinuli metodu chlazení počítačových čipů, jejichž obvody a komponenty jsou naskládány nad sebou, pomocí nepatrných pramínků vody, což do budoucna podstatně sníží spotřebu energie v datových centrech. Vědci IBM ve spolupráci s Fraunhoferovým institutem v Berlíně demonstrovali začátkem tohoto měsíce prototyp trojrozměrného (3D) čipu s integrovaným chladicím systémem, který rozvádí vodu mezi jednotlivé vrstvy čipu. Jednotlivé čipy a paměti, jež bývají u tradičních křemíkových plátků umístěny vedle sebe, jsou u takzvaných 3D stohovaných čipů naskládány na sobě. Jedná se o jednu z nejslibnějších cest ke zvyšování výkonnosti čipů, překonání jejích očekávaných limitů a zároveň omezování energie spotřebované datovými centry.

Nové produkty a služby pro zelené datové centrum
Společnost IBM představila nový software pro svůj špičkový systém virtualizace datového úložiště IBM SAN Volume Controller (SVC) 4.3. Nový software SVC 4.3 pomůže podstatně zvýšit flexibilitu a odezvu infrastruktur IT, neboť umožňuje vytvořit konsolidované, virtuální fondy informací napříč podnikem. Oddělení IT mohou jeho pomocí centrálně spravovat prostředky a pohotověji reagovat na potřeby klientů. Technologie virtualizace datového úložiště také pomůže snížit nároky na další hardwarové úložné systémy, což v důsledku podstatně ušetří energii spotřebovávanou datovým centrem.

Dále IBM oznamuje tři nové služby, které pomohou klientům dosáhnout vyšší energetické účinnosti úložných a virtualizačních technologií v datových centrech. Patří mezi ně:

  • Služby optimalizace a integrace serverů IBM pro virtualizační technologii VMware
  • Služby optimalizace a integrace úložných serverů IBM pro kvalitu procesů
  • IBM Softek z/OS Dataset Mobility Facility (zDMF)

Projekt Big Green je zásadním prvkem strategie IBM pro nové podnikové datové centrum, která klade důraz na doporučené postupy pro virtualizaci, zelené IT, správu služeb, zabezpečení a cloud computing. Nové podnikové datové centrum nabízí potenciál zásadního zlepšení výkonu IT a energetické účinnosti, podporuje rychlé nasazování nových IT služeb na podporu podnikatelského růstu.

Minulý měsíc oznámila IBM širokou sadu softwarových možností „Software pro zelenější svět,“ která pomůže firmám dosáhnout jejich “zelených” cílů a optimalizovat infrastrukturu, pracovní úlohy a zaměstnance s ohledem na energetickou účinnost. Tato sada zahrnuje produkty IBM Tivoli, WebSphere, Rational, Information Management a Lotus.

kromě nově oznámených energeticky účinných technologických řešení se IBM zaměřuje na řadu dalších oblastí, které souvisí s energií a životním prostředím, včetně dlouhodobě udržitelných dodavatelských řetězců, solárních technologií, služeb správy uhlíkových emisí, vyspělých postupů z hlediska správy vody, inteligentních distribučních sítí a inteligentních dopravních systémů. Další informace najdete na webu www.ibm.com/green.