Hlavní navigace

Projekt nejvýkonnější evropské infrastruktury GN2 je úspěšný

[Tisková zpráva] Panevropský projekt GN2 už dosáhnul významných výsledků, a to jak v oblasti implementace, tak v oblasti provozního výkonu. K takovému závěru dospělo každoroční hodnocení projektu, který je realizován v rámci 6. rámcového programu Evropské komise. Hodnotící komise zároveň realizátorům projektu doporučila věnovat větší pozornost managementu projektu, alokaci lidských zdrojů, včasnému plnění cílů a také více úsilí při finalizaci výsledků výzkumu včetně jejich převedení do praxe.

Sdílet

Projekt GN2 (Multi-Gigabit European Academic Network) od září 2004 plynule navazuje na projekt GÉANT. Jeho smyslem je nabídnout evropským výzkumníkům infrastrukturu, která umožní přenášet velké objemy dat v krátkém čase, využívat pokročilé síťové aplikace, například výpočetní gridy, a spolupracovat na společných projektech v reálném čase. Rozvoj sítě GÉANT2 zahrnuje zpřístupnění služeb nejvyšší kvality určených nejnáročnějším uživatelům, tedy vědcům a výzkumníkům. Ti tak získávají vlastní „vlnovou délku“ vedoucí napříč celým kontinentem – end-to-end konektivitu, která umožňuje přímý přístup k pokročilým komunikačním parametrům sítě GÉANT2 i národních sítí pro výzkum a vzdělávání (NREN). Evropští odborníci tak budou schopni vytvořit vlastní „virtuální síť“. Vyvíjené mobilní a roamingové služby evropským vědcům poskytnou možnost připojit se do sítě, kdekoli budou potřebovat. Právě zaručená konektivita mezi koncovými zařízeními (end-to-end performance) a vyřešení požadavků na mobilitu patří mezi priority projektu GN2. Na jeho řešení se podílí 31 organizací zabývajících se problematikou vysokorychlostních sítí pro vědu a výzkum. Mezi nimi nechybí ani sdružení CESNET, jehož odborníci pracují prakticky na všech aktivitách realizovaných v rámci projektu, jak dokládá následující přehled.

Aktivity projektu GN2 jsou rozděleny do těchto kategorií:
Měření a řízení výkonu / Cílem aktivity je vývoj systému pro sledování výkonnostních parametrů v síti GÉANT2 a mezi připojenými NREN, který bude využíván při vyřizování požadavků uživatelů na zajištění požadovaných parametrů spojení nebo při řešení problémů s výkonností sítě. Úkolem odborníků sdružení CESNET je specifikace požadavků na tento monitorovací systém a výzkum v oblasti pasivního monitorování.

Bezpečnost / Aktivita řeší problematiku zabezpečení aktivních prvků a služeb sítě GÉANT2 včetně vybudování proaktivního systému detekce incidentů a boje s nimi (vybudování systému monitorování a detekce anomálií i útoků, databáze incidentů, poplachového systému apod.) a návrhu infrastruktury pro koordinované řešení bezpečnostních incidentů a její pilotní implementace. Sdružení CESNET přispívá vývojem hardwarových zařízení pro speciální monitoring.

Vývoj nových služeb / Úkolem je připravit podmínky pro poskytování vyhrazených přepínaných spojení, a to především poskytování tzv. lambda služeb. Jsou vyhledávány, navrhovány a testovány technologie vhodné pro automatické zřizování a řízení optických spojení na základě požadavků uživatelů. Na této aktivitě se CESNET podílí především definováním požadavků a výběrem vhodných technologií pro uvedený typ služeb.

Testování služeb a technologií / Aktivita je zaměřena na návrh a realizaci testovací infrastruktury pro nové přenosové technologie a síťové aplikace. Testovací infrastruktura vznikne propojením národních testovacích infrastruktur složených z temných vláken, která budou osazována potřebným zařízením v závislosti na typu experimentu. Odborníci sdružení CESNET se podílejí na návrhu vhodné topologie testovací infrastruktury a výběru experimentů v oblasti optických přenosových technologií.

Mobilita a roaming / Náplní aktivity je umožnit uživatelům odkudkoliv transparentní a jednoduchý přístup k prostředkům na síti. K tomuto úkolu je potřeba vyřešit problematiku roamingu včetně vybudování jednotné autentizační a autorizační infrastruktury. Zástupci sdružení CESNET řeší problematiku roamingu v rámci iniciativy eduroam a zároveň se podílejí na stanovení zásad společné autentizační a autorizační infrastruktury.

Významnou pozici sdružení CESNET v evropském síťovém výzkumu dokresluje fakt, že ředitel sdružení Jan Gruntorád byl v prosinci 2004 zvolen do pětičlenného výkonného výboru GN2, který řídí řešení celého projektu. Oceněním kvality odborníků z České republiky je i zvolení Stanislava Šímy do úzké skupiny expertů, jejímž úkolem je projektování topologie sítě GÉANT2 a výběr vhodných optických tras a přenosových technologií.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).