Hlavní navigace

Projekt Phosphorus na podporu globální vědecké spolupráce byl úspěšný

[Tisková zpráva] Tříletý projekt Phosphorus, který se zaměřil na podporu globální vědecké spolupráce propojením vědeckých přístrojů, superpočítačů a vyhrazených gigabitových okruhů, byl úspěšně završen. Jedním z aktivních členů projektu, realizovaného jako součást 6. rámcového programu Evropské unie, bylo od počátku sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky CESNET.

Sdílet

Sdružení CESNET se od října 2006, kdy byl projekt Phosphorus spuštěn, podílelo na budování globální experimentální platformy, tak zvaného testbedu, který zahrnoval Evropu, Spojené státy a Kanadu, pro poskytování síťových služeb v rozsáhlém heterogenním prostředí. Součástí projektu byl i vývoj middlewaru potřebného pro přidělování síťových prostředků na základě on-line požadavků uživatelů.

Phosphorus si kladl za cíl vytvořit tzv. Grid-enabled Generalized Multiprotocol Label Switching (G2MPLS) orientovaný na sestavování a přepínání přenosových cest v heterogenních sítích mezi gridovými centry, zabudovat podporu protokolu do existujících aplikací a vytvořit nové specializované aplikace.

CESNET využil část své optické sítě a mezinárodní datové okruhy pro účely testování vyvíjeného protokolu a zároveň v projektu vedl segment Task 6.6, jehož výstupním dokumentem je Deliverable D6.9. Dokument nazvaný Rozeznávání, popis, rozmístění a testování nových typů L0/L1 prostředků se zabývá rozdělením moderních optických zařízení a shromažďuje informace o zájmu o tato zařízení mezi partnery projektu. Stručně pojednává o nedokonalostech optických vláken, sledování jejich změn v provozu a omezení jejich vlivu na přenos dat. Detailněji se zabývá popisem optických zařízení na úrovni přenosu laserového paprsku s možností strojového zpracování. K tomu využívá jazyka NDL (Network Description Language) a vytváří schéma pro popis optických prvků sítě. Další část dokumentu shrnuje informace o implementaci protokolu G2MPLS pro fotonický přepínač CzechLight Switch (CLS), který je jako součást rodiny otevřených fotonických zařízení (CL family) vyráběn v licenci CESNETu, a v neposlední řadě pojednává o rozmísťování a dokumentaci optických síťových prvků. Strojově čitelný popis fotonických (plně optických) sítí je významným příspěvkem řešitelů z CESNETu, dosud veřejně nedostupným z jiných zdrojů. Je důležitým krokem k strojové podpoře projektování a k udržování fotonických sítí (Computer Aided Network Design and Maitenance).

Závěrečné zhodnocení projektu Phosphorus proběhlo v polské Poznani 29. a 30. září 2009 náročnými testy za účasti zástupců Evropské komise a oponentů. V testovaném prostředí byly mimo jiné úspěšně použity CLS v Praze a Brně v rámci okruhu Essex-Amsterdam-Praha- Brno-Poznaň.

Více informací na: www.ist-phoshorus.eu.

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR. V současnosti je financováno především z prostředků vládní Rady pro výzkum a vývoj a z prostředků svých členů. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní multigigabitovou optickou síť CESNET2 určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT a podílí se aktivně na jeho realizaci. Více na www.cesnet.cz.