Hlavní navigace

Projekt Phosphorus na podporu globální vědecké spolupráce byl úspěšný

[Tisková zpráva] Tříletý projekt Phosphorus, který se zaměřil na podporu globální vědecké spolupráce propojením vědeckých přístrojů, superpočítačů a vyhrazených gigabitových okruhů, byl úspěšně završen. Jedním z aktivních členů projektu, realizovaného jako součást 6. rámcového programu Evropské unie, bylo od počátku sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky CESNET.

Doba čtení: 2 minuty

Sdružení CESNET se od října 2006, kdy byl projekt Phosphorus spuštěn, podílelo na budování globální experimentální platformy, tak zvaného testbedu, který zahrnoval Evropu, Spojené státy a Kanadu, pro poskytování síťových služeb v rozsáhlém heterogenním prostředí. Součástí projektu byl i vývoj middlewaru potřebného pro přidělování síťových prostředků na základě on-line požadavků uživatelů.

Phosphorus si kladl za cíl vytvořit tzv. Grid-enabled Generalized Multiprotocol Label Switching (G2MPLS) orientovaný na sestavování a přepínání přenosových cest v heterogenních sítích mezi gridovými centry, zabudovat podporu protokolu do existujících aplikací a vytvořit nové specializované aplikace.

CESNET využil část své optické sítě a mezinárodní datové okruhy pro účely testování vyvíjeného protokolu a zároveň v projektu vedl segment Task 6.6, jehož výstupním dokumentem je Deliverable D6.9. Dokument nazvaný Rozeznávání, popis, rozmístění a testování nových typů L0/L1 prostředků se zabývá rozdělením moderních optických zařízení a shromažďuje informace o zájmu o tato zařízení mezi partnery projektu. Stručně pojednává o nedokonalostech optických vláken, sledování jejich změn v provozu a omezení jejich vlivu na přenos dat. Detailněji se zabývá popisem optických zařízení na úrovni přenosu laserového paprsku s možností strojového zpracování. K tomu využívá jazyka NDL (Network Description Language) a vytváří schéma pro popis optických prvků sítě. Další část dokumentu shrnuje informace o implementaci protokolu G2MPLS pro fotonický přepínač CzechLight Switch (CLS), který je jako součást rodiny otevřených fotonických zařízení (CL family) vyráběn v licenci CESNETu, a v neposlední řadě pojednává o rozmísťování a dokumentaci optických síťových prvků. Strojově čitelný popis fotonických (plně optických) sítí je významným příspěvkem řešitelů z CESNETu, dosud veřejně nedostupným z jiných zdrojů. Je důležitým krokem k strojové podpoře projektování a k udržování fotonických sítí (Computer Aided Network Design and Maitenance).

Závěrečné zhodnocení projektu Phosphorus proběhlo v polské Poznani 29. a 30. září 2009 náročnými testy za účasti zástupců Evropské komise a oponentů. V testovaném prostředí byly mimo jiné úspěšně použity CLS v Praze a Brně v rámci okruhu Essex-Amsterdam-Praha- Brno-Poznaň.

Více informací na: www.ist-phoshorus.eu.

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR. V současnosti je financováno především z prostředků vládní Rady pro výzkum a vývoj a z prostředků svých členů. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní multigigabitovou optickou síť CESNET2 určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT a podílí se aktivně na jeho realizaci. Více na www.cesnet.cz.