Hlavní navigace

Unikátní projekt SOCIAL INNOVATION CAMP přichází do ČR

[Tisková zpráva] PRAHA (6. září 2010) – Dnes startuje nový projekt Respekt institutu Social Innovation Camp Praha 2010. Projekt je zahájen tzv. Bazarem nápadů a vyvrcholí listopadovým víkendem plným kreativity a tvůrčí energie! Social Innovation Camp Praha propojuje lidi, nápady a digitální nástroje pro sociální inovace prostřednictvím internetu a/nebo mobilních bezdrátových aplikací. Projekt probíhá za podpory Nadace Vodafone, HUB Praha a agentury Konektor.

Sdílet

Myšlenku Social Innovation Campu přinesla britská stejnojmenná organizace (www.sicamp.org). První kemp se konal v roce 2008 v Londýně. Vzhledem k úspěchu prvního kempu a jeho pokračování se myšlenka rozšířila dále do světa. Respekt institut na tuto úspěšnou tradici navazuje a přináší první Social Innovation Camp (zkráceně SICamp) do České republiky. Hlavními otázkami, kterými se SICamp zabývá, jsou „Jak využít nástrojů, které nám nabízí internet a mobilní aplikace, pro praktickou věc?“ a „Jak mohou tyto nástroje pomoci řešit sociální problémy dnešní společnosti?“

„Sociální inovace jsou na rozdíl od technických v České republice opomíjeným tématem. Social Innovation Camp je prvním pokusem propojit talent, tvůrčí potenciál a chuť pro změnu k vytvoření efektivnějších forem a nástrojů k řešení současných společenských problémů. Věříme, že naše společnost je otevřená sociálním inovacím a že pražské kempování bude úspěšným impulsem ke změně,“ řekla k projektu ředitelka Respekt institutu Šárka Hastrmanová.

„K prioritám Nadace Vodafone patří podpora samostatných iniciativ mladých lidí a zapojení komunikačních technologií do pomoci. Projekt Social Innovation Camp Respekt institutu k takovýmto iniciativám bezesporu patří a těšíme se, jakou odezvu bude tento projekt mít u mladých lidí,“ říká Inga Kaškelyte, ředitelka Nadace Vodafone.

První fází projektu je Bazar nápadů, do kterého odborníci na sociální problémy i další široká veřejnost, posílají své nápady na sociální inovace a nástin jejich řešení (prostřednictvím formuláře na www.sicamp.cz). Poté budou v druhé polovině října odbornou porotou vybrány 3 nejlepší nápady na sociální inovaci. Současně se můžou hlásit odborníci různých profesí (designéři, programátoři, marketéři, sociální a komunitní pracovníci, studenti…) jako zájemci o účast na kempu.

Během samotného Social Innovation Campu ve dnech 12.-14. listopadu 2010 se v pražském centru HUB setká 30 účastníků – kempařů, kteří budou ve 3 týmech vybrané nápady 48 hodin zpracovávat do podoby životaschopných a udržitelných projektů. Na konci víkendu po veřejné prezentaci bude vybrán vítězný projekt, který získá do začátku finanční podporu 25 000 Kč! Jeden nebo více (podle zájmu členů daného týmu) z těchto projektů by poté měl být za podpory Respekt institutu a dalších partnerů projektu převeden do praxe.