Hlavní navigace

Projekt VIRTUOS přináší výrazné zjednodušení komunikace s úřady

[Tisková zpráva] Praha, 11. dubna 2008 – Společnost Hewlett Packard oznámila slavnostní spuštění unikátního informačního systému VIRTUOS. Na základě zadání Plzeňského kraje, Ministerstva informatiky ČR a Ministerstva vnitra ČR společnost HP navrhla řešení projektu, dílo vytvořila a dovedla do ostrého provozu.

Sdílet

Projekt elektronizace samosprávy VIRTUOS (VIRTUálně-Občan-Samospráva) měl jednoznačné zadání: urychlit, usnadnit a zefektivnit komunikaci občan-úřad a úřad-úřad zřízením portálu, představujícího jedinou bránu k vyřízení všech záležitostí na všech úřadech, včetně automatizovaného elektronického podání dokumentů.

Cílem projektu bylo plošné zpřístupnění ekonomicky náročných informačních technologií podporujících elektronizaci chodu úřadu malým obcím a současně zhodnocení stávajících investic v oblasti IT ostatních obcí.

Kromě úspory času na obou stranách přináší VIRTUOS také řadu interaktivních a pro-aktivních služeb s okamžitou zpětnou vazbou na občana či firmu, a dialogové nástroje pro obousměrnou komunikaci prostřednictvím zabezpečených informačních schránek. VIRTUOS byl propojen s obdobně zaměřeným projektem Ministerstva vnitra CZECH POINT, který řeší další oblast směřující ke zjednodušení komunikace občanů s úřady.

Systém VIRTUOS se skládá z několika částí:

  • portálového řešení podporujícího přístup přes běžný webový prohlížeč,
  • rozhraní webových služeb na ostatní informační systémy veřejné správy (ePusa, Portál Veřejné Správy, CZECH POINT),
  • adaptérů ke stávajícím spisovým službám a agendovým systémům,
  • formulářového softwaru umožňujícího zabezpečená podání přes Portál veřejné správy (PVS),
  • hardwarového vybavení HP (počítače, servery).

Rlektronická komunikace výrazně ušetří čas
Občané mohou uplatňovat na úřady nejrůznější podání, elektronicky komunikovat s úředníky, nebo si v elektronickém diáři úředníků rezervovat konkrétní časy schůzek.

První občan, který se do tohoto informačního systému bezprostředně po jeho spuštění zaregistroval, byl zapsán v Klatovech, kde současně uplatnil jedno z možných podání – dotaz na počet bodů v registru řidičů.

Informační systém VIRTUOS také občanům umožňuje sledovat, v jaké fázi vyřízení je jejich podání. To platí nejen pro elektronicky zaslané žádosti, ale i pro klasická „papírová“ podání.

Systém VIRTUOS umožňuje občanům vyřídit vybraná podání zcela pohodlně a bez obav z front či úředních hodin z domova či kanceláře, případně využít terminálů na kontaktních místech ve městech a obcích.

„Projekt VIRTUOS představuje velmi důležitý krok na cestě za virtualizací komunikace občana s úřady. Díky dostupnosti 24/7 (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) dokáže ušetřit obrovské množství času,“ vysvětluje Milan Prypoň, generální ředitel Hewlett-Packard s.r.o. „Po zhruba tříleté přípravě a pečlivém testování je nyní výsledné řešení VIRTUOS připraveno efektivně sloužit všem zájemcům z řad českých úřadů a institucí.“

VIRTUOS vychází vstříc nejen občanům, ale i úředníkům, zejména na komunální úrovni. Projekt za 40 miliónů korun, spolufinancovaný ze 75 % ze Strukturálních fondů EU, byl schválen v dubnu 2005 a přesně o dva roky později začala jeho zhruba roční implementace, která vyvrcholila slavnostním spuštěním 2. dubna letošního roku.

V pilotní části na projektu VIRTUOS spolupracovaly úřady v Klatovech, Nýrsku, Štěnovicích a Krajský úřad Plzeňského kraje. Po jeho uvedení do ostrého provozu se mohou bezplatně zapojit i další obce či úřady, zatím jen v rámci Plzeňského kraje.

Pro využívání systému stačí jednoduchá registrace
Elektronická služba VIRTUOS má hlavně výrazně zjednodušit lidem komunikaci s úřady a ušetřit čas. Občané Plzeňského kraje ročně uplatní na obce a města zhruba dva miliony podání. Nejrůznějších podání v současné době existuje přibližně 800 typů, VIRTUOS z nich zatím bude řešit 70; postupně s vývojem související legislativy bude počet uskutečnitelných podání navyšován.

Podle náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Olgy Kalčíkové, která je zodpovědná za realizaci projektu VIRTUOS, budou lidé díky projektu VIRTUOS moci například přihlašovat psa do obecního registru, ohlásit drobnou stavbu nebo stavební úpravu, oznámit matrice změny např. při sňatku, podat stížnost, petici, poskytovatelé ubytování si mohou registrovat poplatky z ubytovací kapacity a podobně. Systém je rovněž připraven na platby správních poplatků prostřednictvím SMS zpráv.

Zájemce o využívání systému VIRTUOS nejdříve na internetové stránce projektu www.eVirtuos.cz vyplní žádost o registraci a na příslušném úřadu podepíše smlouvu. Poté už může s úřadem komunikovat z velké části jen přes počítač. Ten, kdo vlastní elektronický podpis, nemusí na úřad ani kvůli sepsání smlouvy.