Hlavní navigace

Projekt zapojený do vzdělávacích programů MIC zachraňuje lidské životy na Haiti

[Tisková zpráva] Brno, 29. března 2010 - Ve dnech 26. až 28. března 2010 proběhly v prostorách Microsoft inovačního centra Brno úvodní semináře vzdělávacích projektů pro začínající firmy a studenty s inovačními nápady Microsoft Business Academy a MIC Akcelerátor. Jedním z přihlášených projektů je inovativní software GINA. Tento produkt v současné době testují záchranáři na katastrofou postiženém ostrově Haiti. Software chrání životy záchranářů a pomáhá záchranným týmům dosahovat vysoké efektivity při záchraně lidských životů. Oba programy mají velký přínos pro lokální softwarovou ekonomiku a jsou ze strany Jihomoravského inovačního centra, spoluorganizátora akcí, dotovány.

Sdílet

Vzdělávací program Business Academy poskytuje začínajícím firmám a podnikatelům přístup ke znalostem v jednotlivých oblastech podnikání a řízení firmy. V rámci čtyř měsíců budou probíhat školení, přednášky a workshopy na 16 témat od programování (vývoj SW, debugging aj.) přes řízení lidských zdrojů, projektové řízení až po ekonomická školení. První den školení byl věnován analýzám, druhý byl více zaměřen na workshopy. Účastníci se dozvěděli, jak definovat firemní strategické cíle a jak těchto cílů dosáhnout pomocí efektivního plánování jednotlivých strategií na všech svých úrovních.

Úvodním seminářem prošlo celkem 15 účastníků z 12 firem. Zúčastnili se ho také manažeři z Polska a také z MIC v Hradci Králové, které chce rozeběhnout Business Academii v druhé polovině roku ve Východočeském kraji. Druhý cyklus Business Academy, plánovaný na podzim t. r., bude součástí podzimních školení projektu MIC Akcelerátor.

Vzdělávací projekt MIC Akcelerátor, určený pro studenty středních a vysokých škol, se rozeběhl v neděli 28. března 2010. Do programu se přihlásilo 44 studentů, z toho 43 ze čtyř univerzit a 1 ze střední školy. Do projektu bylo vybráno 21 studentů, kteří vytvořili 6 projektových týmů s předpokladem vzniku nových ICT firem. MIC Akcelerátor je jednoletý program, jehož cílem je vychovat budoucí podnikatele v oblasti informačních technologií a vést je k realizaci jejich vlastních nápadů. Odborné vedení konzultantů Jihomoravského inovačního centra a společnosti Microsoft jim pomůže směřovat projekty tak, aby po ukončení programu měli v rukách základ své vlastní firmy s inovativním potenciálem. Účast v programu je pro studenty zdarma. Úvodní den byl věnován představení podnikatelských záměrů jednotlivých týmů, konzultacím jejich reálnosti a zjišťování požadavků a potřeb jednotlivých účastníků.

„Úvodní část projektu MIC Akcelerátor je zaměřena na základní manažerské dovednosti, jako jsou sestavení business plánu, budování firemní strategie, prezentace před investory atd. Značná část programu bude přizpůsobena jednotlivým potřebám účastníků, které vyplynou až v průběhu programu,“ uvedl Michal Hrabí, manažer Microsoft inovačního centra a zároveň obou projektů. Jednoletý studijní program se skládá z 9 víkendových workshopů, individuálních konzultací a desítky technických seminářů, z nichž budou pro jednotlivé týmy plynout pracovní úkoly, jako například tvorba vlastního business plánu.

„Našim cílem není vzdělávat všechny účastníky po celou dobu trvání programu, ale pouze ty, kteří mají šanci se dále uplatit na trhu a kteří o to především stojí. Pokud tedy nesplní úkol včas, v programu končí. Podmínky budou nastaveny tak, aby částečně kopírovaly reálné podnikatelské prostředí. Projektové týmy, které úspěšně absolvují celý program, však čeká odměna ve formě tříměsíčního inkubačního programu zdarma včetně pronájmu kancelářských prostor a možnosti čerpání z širokého portfolia souvisejících služeb JIC,“ doplnil Miloš Sochor, hlavní konzultant JIC a školitel MIC Akcelerátor.

Do programu MIC Akcelerátor vstoupil i tým Zbyňka Poulíčka, studenta pátého ročníku Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Ten vytvořil zcela nový inovativní software určený pro týmovou spolupráci záchranářů v extrémně náročných podmínkách, jako jsou rozsáhlé záchranářské mise či zmírňování následků živelných katastrof. Software GINA podporuje orientaci záchranářů v neznámém prostředí a umožňuje jim udržovat kontakt s ostatními prostřednictvím kresby na displej, krátké textové zprávy nebo fotografie z vestavěného fotoaparátu. Díky tomu mohou záchranářské práce probíhat pod jednotným řízením a dosahovat tak vysoké efektivity při záchraně životů. Software je určený záchranným složkám hasičů, policistů i záchranářům. Software budou v současné době testovat záchranné týmy organizace HAND FOR HELP zasahující v postižených oblastech Haiti.

„Jako studenti VŠ máme minimální zkušenosti z reálného byznysu. Od projektu MIC Akcelerátor očekáváme především získání potřebných znalostí k vedení firmy, odborné vedení a tím eliminaci podnikatelských rizik. Navíc nám společnost Microsoft zdarma zapůjčila pro naše testování přístroje PDA, které budou použity při záchranných misích na Haiti, čímž nám ušetřila značné finanční prostředky. S projektem GINA se chceme účastnit také soutěže Imagine Cup a chceme usilovat o začlenění do inkubačního programu Jihomoravského inovačního centra,“ uvedl Zbyněk Poulíček, autor inovačního projektu.

MIC Brno
MIC Brno je společným projektem Jihomoravského inovačního centra (JIC) a společnosti Microsoft. V únoru t. r. oslavilo první rok od svého vzniku. I za tak krátkou dobu se stalo významným partnerem center na světové úrovni – spravuje hlavní komunikační portál sítě MIC Network.

Rozšiřuje služby JIC o aktivity specifické pro sektor informačních technologií. Hlavním cílem MIC je prohlubovat znalosti o nových informačních technologiích společnosti Microsoft u odborné veřejnosti a vytvářet prostředí usnadňující kooperaci a růst firem v regionu. Služby MIC jsou jak pro inkubované firmy JIC, tak pro všechny zájemce o přístup ke znalostem a technologiím Microsoftu z řad studentů i profesionálů. (www.msic.cz)

Jihomoravské inovační centrum (JIC)
Jihomoravské inovační centrum pomáhá inovačním firmám, studentům s originálními nápady, výzkumným pracovníkům a vynálezcům. JIC podporuje spolupráci mezi průmyslem, výzkumnými pracovišti a veřejnou správou. Centrum vytváří prostředí pro snadnější inovační podnikání na jižní Moravě.

www.jic.cz

O MIC Network
Síť MIC Network sdružuje v současné době přes 110 Microsoft inovačních center ve 48 zemích světa. Liší se velikostí i oblastmi poskytovaných služeb, spojuje je však dlouhodobá podpora ekonomického růstu v regionu. Díky společným kanálům, sdílení informací a řadě aktivit networkingového charakteru dochází nejen ke zlepšování fungování jednotlivých center, ale i ke snazšímu navázání spolupráce začínajících firem po světě pod patronací jednotlivých MIC. Brněnské MIC sídlí v budově Technologického inkubátoru II., v těsné blízkosti Technologického parku a VUT Brno a na dosah dalších univerzit.

Imagine Cup
Imagine Cup je největší studentská technologická soutěž na světě. Je každoročně pořádaná společností Microsoft a v roce 2009 se její finále konalo v Káhiře. Zde výprava z České republiky získala první místo v individuální kategorii Robotics & Algorithm. Zástupci škol z ČR se pak tradičně dostávají do užšího finále především v kategorii Softwarový návrh. (www.imaginecup.cz)

MIC Akcelerátor
Je vzdělávací program pro nadané studenty připravovaný MIC Brno, díky němuž budou mít účastníci přístup jak k technologickým novinkám, tak ke školením v oblasti managementu. Především ale budou ve skupinách pracovat na projektech navázaných na komerční sféru a budou soustavně vedeni k založení vlastní firmy.

Poradní sbor MIC Network
Rada složená z 10 zástupců Microsoft inovačních center a 6 zástupců výzkumných nebo produktových týmů společnosti Microsoft bude dohlížet na činnost všech světových MIC a rozhodovat o aktivitách, společných cílech a programech těchto center. V ustanovující skupině je i MIC Brno.

O společnosti Microsoft
Společnost Microsoft (nasdaq „MSFT“) byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál. (www.microsof­t.com/cze)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).