Hlavní navigace

Studentské projekty z Brna ovládly národní kolo celosvětové soutěže Imagine Cup 2010

[Tisková zpráva] Brno, 5. května 2010 - Včera 4. května 2010 byly vyhlášeny výsledky národního kola studentské soutěže Imagine Cup 2010, kterou celosvětově pořádá firma Microsoft. První místa s přehledem ovládly projekty studentů z Brna – GINA, GTD a 3D ImageViewer. Vítěznému týmu pomohla k úspěchu i účast v projektu MIC Akcelerátor, jehož jsou součástí. Tým pod vedením Zbyňka Poulíčka, studenta VUT Brno, chce po tomto úspěchu požádat o vstup do inkubačního programu Jihomoravského inovačního centra.

Sdílet

Všechna letošní ocenění, která byla v národním finále soutěže Imagine Cup udělena, připadla studentům z moravských vysokých škol podporovaných Microsoft inovačním centrem Brno. Úspěch brněnských studentů není náhodný. Podpora studentů z oblasti informačních technologií má na jižní Moravě silnou a dlouholetou tradici.

Mnoho oceněných studentů je zároveň zapojeno do programu MIC Akcelerátor, jehož cílem je vychovávat budoucí podnikatele v oblasti informačních technologií a vést je k realizaci jejich vlastních nápadů tak, aby po ukončení programu měli v rukách základ své vlastní firmy s inovativním potenciálem. Projekt organizuje Microsoft inovační centrum Brno, které se studenty spolupracuje od listopadu 2009. Účast v programu je zdarma.

„Soutěže jako Imagine Cup pomáhají studentům zlepšit jejich technické kompetence a rozvíjet se. Nám pak umožňují vybrat kvalitní týmy, které mohou následně využívat programy podpory podnikání jako je třeba MIC Akcelerátor. Studentské týmy získají díky tomu přístup k profesionálním technickým řešením, tím sníží vstupní náklady a zvýší svou šanci uspět. Věřím, že tyto týmy v budoucnu vytvoří základ úspěšných IT firem, které budou sídlit na jižní Moravě a posilovat tímto zdejší ekonomiku,“ vysvětlil Michal Hrabí, manažer MIC Brno.

Imagine Cup vnímá Zbyněk Poulíček, vedoucí vítězného projektu GINA, jako prestižní mezinárodní soutěž softwarových projektů na profesionální úrovni, která přinesla celému týmu příležitost, jak rozvinout jedinečný nápad do úspěšného projektu. Výjimečný produkt v současné době testují záchranáři na katastrofou postiženém ostrově Haiti. Vyvinutý software pomáhá záchranným týmům dosahovat vysoké efektivity při záchraně lidských životů. Vítězný projekt GINA bude zároveň reprezentovat ČR na světovém finále v červenci t. r. ve Varšavě, kde bude usilovat o finální výhru 25 000 USD.

Dojmy ze soutěže popsal i další z oceněných v kategorii Mobilní vývoj, Jiří Miklósy: „Účast v soutěži Imagine Cup byla pro mne výzva. Návrh úkolu, jeho analýza, exekuce a nakonec obhajoba před porotou se tolik podobá praxi, kterou jsem si dříve nemohl nikde vyzkoušet. Věřím, že studenti, kteří se do projektu pustí, mají pro budoucího zaměstnavatele mnohem větší hodnotu.“ „Jako studenti VŠ máme minimální zkušenosti z reálného byznysu. Od projektů MIC Akcelerátor očekáváme především získání potřebných znalostí k vedení firmy, odborný dohled a tím eliminaci podnikatelských rizik. Navíc jsme získali software, zapůjčení serveru i mobilních zařízení zcela zdarma, čímž jsme ušetřili velké finanční prostředky,“ uvedl autor inovačního projektu, Zbyněk Poulíček. S projektem GINA chce tým usilovat o vstup do inkubačního programu Jihomoravského inovačního centra.

Dle průzkumu Institutu rozvoje podnikání (IDE) zaměřeného na podnikání a práci při studiu, který proběhl v dubnu 2010, chce přes 50 % absolventů po ukončení vysoké školy začít podnikat. Mnoho studentů si myslí, že ideální doba pro zahájení podnikání nastává až po ukončení studia. Převážná část úspěšných podnikatelů však začala realizovat své nápady již během studia na vysoké škole, kdy ještě nebyli tolik zatížení finančními či jinými závazky a mohli si dovolit snáze podstoupit rizika spojená se zahájením podnikání. Za největší omezení pro zahájení podnikání považují studenti nejčastěji nedostatek odborných zkušeností, který zmínilo v průzkumu 35 % z nich. Přes 33 % studentů vidí omezení v nedostatku finančních prostředků, 16 % v existující konkurenci a téměř 13 % v samotném podnikatelském záměru.

Doplňující informace:
Vzdělávací projekt MIC Akcelerátor, určený pro studenty středních a vysokých škol, se rozeběhl v neděli 28. března 2010. Do programu se přihlásilo 44 studentů, z toho 43 ze čtyř univerzit a 1 ze střední školy. Do projektu bylo vybráno 21 studentů, kteří vytvořili 6 projektových týmů s předpokladem vzniku nových ICT firem. MIC Akcelerátor je jednoletý program, jehož cílem je vychovat budoucí podnikatele v oblasti informačních technologií a vést je k realizaci jejich vlastních nápadů. Odborné vedení konzultantů Jihomoravského inovačního centra a společnosti Microsoft jim pomůže směřovat projekty tak, aby po ukončení programu měli v rukách základ své vlastní firmy s inovativním potenciálem.

Cílem Jihomoravského inovačního centra je vytvářet komplexní infrastrukturu pro podporu inovačního podnikání a stát se předním poskytovatelem podpory inovativním firmám v Evropě. JIC podporuje inovativní firmy, studenty s originálními nápady, výzkumné pracovníky a vynálezce. Napomáhá mnoha projekty spolupráci mezi inovačními firmami a výzkumnými pracovišti. Jihomoravské inovační centrum provozuje dva technologické inkubátory a jeden biotechnologický.

Pro inkubované firmy zajišťuje Jihomoravské inovační centrum finance, prostory, poradenství, kontakty, propagaci a pomoc při transferu technologií. Za dobu šesti let takto pomohlo vzniknout více než pěti desítkám firem, z nichž již 21 inkubační program úspěšně ukončilo.

MIC Brno
MIC Brno je společným projektem Jihomoravského inovačního centra (JIC) a společnosti Microsoft. V únoru t. r. oslavilo první rok od svého vzniku. I za tak krátkou dobu se stalo významným partnerem center na světové úrovni – spravuje hlavní komunikační portál sítě MIC Network.

Rozšiřuje služby JIC o aktivity specifické pro sektor informačních technologií. Hlavním cílem MIC je prohlubovat znalosti o nových informačních technologiích společnosti Microsoft u odborné veřejnosti a vytvářet prostředí usnadňující kooperaci a růst firem v regionu. Služby MIC jsou jak pro inkubované firmy JIC, tak pro všechny zájemce o přístup ke znalostem a technologiím společnosti Microsoft z řad studentů i profesionálů. (www.msic.cz)

Jihomoravské inovační centrum (JIC)
Jihomoravské inovační centrum pomáhá inovačním firmám, studentům s originálními nápady, výzkumným pracovníkům a vynálezcům. JIC podporuje spolupráci mezi průmyslem, výzkumnými pracovišti a veřejnou správou. Centrum vytváří prostředí pro snadnější inovační podnikání na jižní Moravě. (www.jic.cz)

O MIC Network
Síť MIC Network sdružuje v současné době přes 110 Microsoft inovačních center ve 48 zemích světa. Liší se velikostí i oblastmi poskytovaných služeb, spojuje je však dlouhodobá podpora ekonomického růstu v regionu. Díky společným kanálům, sdílení informací a řadě aktivit networkingového charakteru dochází nejen ke zlepšování fungování jednotlivých center, ale i ke snazšímu navázání spolupráce začínajících firem po světě pod patronací jednotlivých MIC. Brněnské MIC sídlí v budově Technologického inkubátoru II., v těsné blízkosti Technologického parku a VUT Brno a na dosah dalších univerzit.

Imagine Cup
Imagine Cup je největší studentská technologická soutěž na světě. Je každoročně pořádaná společností Microsoft a v roce 2009 se její finále konalo v Káhiře. Zde výprava z České republiky získala první místo v individuální kategorii Robotics & Algorithm. Zástupci škol z ČR se pak tradičně dostávají do užšího finále především v kategorii Softwarový návrh. (www.imaginecup.cz)

MIC Akcelerátor
Je vzdělávací program pro nadané studenty připravovaný MIC Brno, díky němuž budou mít účastníci přístup jak k technologickým novinkám, tak ke školením v oblasti managementu. Především ale budou ve skupinách pracovat na projektech navázaných na komerční sféru a budou soustavně vedeni k založení vlastní firmy. (www.micakcele­rator.cz)

Poradní sbor MIC Network
Rada složená z 10 zástupců Microsoft inovačních center a 6 zástupců výzkumných nebo produktových týmů společnosti Microsoft bude dohlížet na činnost všech světových MIC a rozhodovat o aktivitách, společných cílech a programech těchto center. V ustanovující skupině je i MIC Brno.

O společnosti Microsoft
Společnost Microsoft (nasdaq „MSFT“) byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál. (www.microsof­t.com/cze)