Hlavní navigace

PROVYS TV Office byl úspěšně otestován na architektuře Sun

[Tisková zpráva] PRAHA – 14. prosince 2007 – Systém pro řízení televizních stanic PROVYS TV Office a systém PROVYS Sales pro řízení obchodních procesů televizních stanic byly úspěšně otestovány na architektuře Sun. Softwarové systémy PROVYS, určené pro střední a velké televizní organizace, prokázaly svoji provozuschopnost, robustnost a stabilitu v prostředí podnikové architektury společnosti Sun Microsystems a přesvědčily tak o svojí schopnosti podporovat rozsáhlé instalace s velkým počtem současně pracujících uživatelů a velkým objemem dat.

Sdílet

Serverová podpora systému PROVYS byla úspěšně nainstalována, odzkoušena a vyladěna pro užití v rámci jednoduché i clusterové konfigurace s využitím architektury Sun Microsystems. Technologické a architektonické komponenty společnosti Sun Microsystems, včetně aplikačních serverů a webových služeb založených na technologii Java, lze též použít pro hladkou integraci řešení PROVYS do celopodnikových řešení.

PROVYS TV Office je modulární informační systém pro řízení televizních stanic. Toto komplexní softwarové řešení je vytvořeno a dále vyvíjeno pro plánování a řízení veškerých televizních procesů. Moduly systému pokrývají všechny klíčové operace včetně archivace, akvizice, dlouhodobého i krátkodobého plánování, organizace vlastní výroby, statistického vyhodnocování a analýzy. Více informací o produktech, službách a stávajících zákaznících najdete na www.provys.com. PROVYS poskytuje svoje služby evropským vysílatelům od roku 1993.