Hlavní navigace

Průzkum potvrdil: Pražané zvládli digitalizaci na výbornou

[Tisková zpráva] Reprezentativní průzkum Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání (NKS) potvrdil, že občané Prahy byli na vypínání analogového vysílání z vysílače Praha Žižkov velice dobře připraveni a dostatečně informováni. Výsledky potvrdily ohlasy na infolince i předchozí průzkumy. Již před termínem vypnutí analogu přešlo na příjem digitálního vysílání 89% domácností. Počet těch, kteří nepřešli z důvodu nedostatku informací, se pohybuje kolem 1 promile.

Sdílet

Průzkum pro Národní koordinační skupinu realizovala agentura CCcentre necelé dva týdny po vypnutí analogového vysílání z vysílače Praha Žižkov. Průzkum byl zaměřen zejména na to, jak Pražané vypínání analogového vysílání zvládli, kolik jich nestihlo na příjem digitálního vysílání přejít a zda se cítili dostatečně informováni. Závěry potvrdily dostatečnou informovanost obyvatel a velmi hladký průběh vypínání.

O přechodu na digitální vysílání vědělo 99 % Pražanů a 89 % jich na příjem digitálního vysílání přešlo již před termínem vypnutí Žižkovského vysílače. Mezi těmi, kteří přechod odkládali, převažovaly časové důvody (26 %), skutečnost, že televizi nemají, nebo ji nesledují (18 %), či přetočení antény na Cukrák (10 %).

Ti, kteří před termínem vypnutí nepřešli z důvodu nedostatku informací, tvoří pouze 1 promile všech pražských domácností, což je číslo za hranicí statistické významnosti. Celkově hodnotí Pražané informovanost o přechodu na digitální televizní vysílání velice pozitivně. Celých 95 % Pražanů označuje informovanost za dobrou (56 %) či velmi dobrou (39 %).

„Výsledky potvrzují, že Pražané digitalizaci nepodcenili. Věříme, že stejně zodpovědným způsobem přistoupí k přechodu i Plzeňsko, kde se bude analogové vysílání vypínat 30. září,“ říká Rostislav Starý, tiskový mluvčí projektu digitalizace TV vysílání.

Průzkum zjišťoval také současný poměr mezi různými způsoby příjmu televizního signálu. Na prvním místě je právě DVB-T, tedy příjem digitálního televizního signálu šířeného z pozemních vysílačů (48 %), po něm následuje DVB-C, tedy digitální kabelová televize (21 %) a DVB-S, tedy příjem digitálního signálu přes satelit (19 %), 10 % respondentů nevědělo, jakým způsobem televizní signál přijímá, a 2 % přijímají televizní signál ještě analogově.

Průzkum provedla agentura CCcentre metodou „face to face“ ve dnech 11. 5. – 13. 5. v různých lokalitách na území hlavního města Prahy. Cílový vzorek 600 respondentů respektoval sociodemografické charakteristiky obyvatel Prahy. Více informací o digitalizaci viz www.digitalne.tv nebo na infolince 800 90 60 30.