Hlavní navigace

První český digitální kanál ČT24 je s Vámi už rok!

[Tisková zpráva] V úterý 2. května uplyne rok ode dne, kdy Česká televize jako první v naší zemi uskutečnila projekt kontinuálního zpravodajského vysílání v rámci celé ČR. Zahájila vysílání zpravodajského kanálu ČT24. Po jeho startu se Česká republika zařadila mezi ostatní státy střední a východní Evropy (např. Maďarsko, Slovensko, Polsko), které mají svůj vlastní zpravodajský kanál. Rok vysílání ČT24 připomene divákům na obrazovce televize veřejné služby v rámci spotové kampaně.

Sdílet

Od 2. května vysílal program ve zkušebním provozu v rozsahu 18 hodin, na plný 24hodinový provoz přešel od září 2005. Program ČT24 vychází ze stripového vysílacího schématu, jehož těžiště leží ve Zprávách každou celou hodinu. Některé Zprávy přebírá i nejsledovanější veřejnoprávní kanál v ČR – ČT1. Stanovené vysílací schéma se může měnit v závislosti na aktuálním dění (živé televizní vstupy, komentované přímé přenosy). Toto schéma počítá se specializovanými ekonomickými, kulturními, sportovními a regionálními pořady a také s aktuální publicistikou.

ČT24 nabízí specializované informace z politiky ekonomiky, kultury, Evropské unie (Ekonomika ČT24, Kultura ČT24, Evropské události) a poskytuje i více prostoru regionům (Regiony ČT24). Pravidelně připravuje tematické magazíny (Prizma, Planeta věda, Testoviny, Film 2006, Média a svět) a debatní pořady (Před polednem, Před půlnocí). Nedávnou programovou novinkou je interaktivní pořad Vedlejší efekty založený na diváckých reakcích na aktuální témata.

Vysílání programu ČT24 je propojeno s internetovým portálem www.ct24.cz, který byl zprovozněn současně se zahájením vysílání ČT24 ve spolupráci s NERIS (agentura ČTK pro Internet a nová média). Za rok působení se svou úrovní a návštěvností zařadil mezi nejrespektovanější zpravodajské portály, včetně jedinečné služby – živého internetového vysílání ČT24.

Možná se mohlo v květnu loňského roku zdát, že jde o exkluzivní program jen pro vybrané šťastlivce, je to ovšem opravdu pouhé zdání. Především šlo a jde o investici do budoucnosti, a to do budoucnosti blízké. Tímto svým krokem ČT výrazně podpořila obecný rozvoj digitálního vysílání v naší zemi.

Digitální vysílání provozuje Česká televize ve spolupráci se společností Radiokomunikace, a.s. od 21. 10. 2005 jako řádné digitální zemské vysílání programů ČT1, ČT2 a ČT24 v rámci telekomunikační sítě A ve standardu DVB-T. Signál je dostupný divákům v Praze a okolí na kanálu 25 z vysílačů Praha-město (Žižkov) a Praha-Cukrák. Dne 22. 12. 2005 bylo zahájeno digitální vysílání také v Brně. Diváci zde mohou přijímat programy České televize v multiplexu A z vysílače Brno-Hády na 40. kanálu. 9. 2. 2006 bylo digitální vysílání DVB-T rozšířeno i o vysílač Brno-město (Barvíčova) na stejném kmitočtu, čímž se dosáhlo lepšího pokrytí daného území. Zároveň se ve stejný den rozšířilo digitální vysílání i o vysílač v Ostravě (Slezská Ostrava) na kanálu 39 a také došlo k rozšíření multiplexu A na všech vysílačích i o sportovní kanál ČT4 SPORT. Zpravodajský i sportovní program ČT lze přijímat také prostřednictvím kabelových sítí a satelitu.

Digitální kanál ČT24 je dostupný 12,5 % domácností, které reprezentují asi 1 292 300 diváků, sleduje ho asi 120 000 diváků denně.

Přes velký rozdíl mezi ČT24 a dosavadními celoplošně měřenými kanály v dostupnosti ČT24 nám přináší měření divácké sledovanosti, které probíhá se standardním režimu od 30. 1. 2006, dvě významná zjištění:

  • podíl na divácích za část panelu, která může přijímat ČT24, tzn. hodnota přes 1 % pro diváky starší 15ti let (v době povodní ve 13. týdnu dokonce 2,42 %!) je skutečně významný
  • hodnota reache (tzv. dosahu), která nás informuje o tom, že alespoň tři minuty nepřetržitě sleduje ČT24 každý den od začátku března v průměru přes 100 000 diváků (v době povodní, tedy ve 13. týdnu, bylo takových diváků dokonce 160 000).

Mezi diváky ČT24 se řadí především lidé, kteří chtějí být informováni, u nichž můžeme předpokládat minimálně střední, ale hlavně vyšší vzdělání, většinou ekonomicky a společensky aktivní obyvatelé větších městských center.