Hlavní navigace

První diplomová práce „napsaná hlasem.“

[Tisková zpráva] Praha, 28. května 2008 - Na brněnské Právnické fakultě Masarykovy univerzity byla v těchto dnech obhájena první diplomová práce, která byla kompletně nadiktována hlasem a automaticky převedena do digitálního písma. Autorem stopadesátistránkové práce nazvané „Přistoupení k EU a nutnost provádění ústavních změn“ je Jiří Zeman, pracovník Nejvyššího správního soudu, jemuž tělesné postižení brání v používání klávesnice a myši.

Sdílet

Práce byla nadiktována pomocí softwaru vyvinutého na Technické univerzitě v Liberci. Jedná se o speciální verzi diktovacího programu určenou převážně pro hendikepované osoby. Tato i standardní verze nástroje pro efektivní diktování soudních textů byla představena v rámci konference „Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem“ upořádané v Praze na Žofíně 20. května 2008.

Diktovací program vzniklý ve spolupráci TU v Liberci a společnosti Newton Média pracuje se slovníkem 320 tisíc nejfrekventova­nějších českých slov. Vzhledem k rozsahu a univerzálnosti slovníku se nabízí využití nejen v soudnictví, pro které je primárně určen a kde je od roku 2007 testován, ale i pro další subjekty státní i soukromé sféry.

„Převod hlasu do písma a naopak nalezne v blízké budoucnosti velké uplatnění v mnoha sektorech státní i soukromé sféry. Usnadní život občanům s různým postižením a posune dál možnosti práce s obsahem: soukromým, vědeckým, mediálním, bezpečnostním, atp. Je to svého druhu technologický průlom a já mám radost, že se NEWTON Media, a.s. na něm podílela,“ sdělil Petr Herian, zakladatel společnosti.