Hlavní navigace

První dobrá - literární soutěž ČT pro studenty českých filmových škol

[Tisková zpráva] Česká televize, Centrum dramatické, divadelní a hudební tvorby vyhlašuje pro studenty českých filmových škol druhý ročník soutěže o scénář třicetiminutového hraného televizního filmu. Cílem soutěže pod názvem První dobrá je umožnit mladým začínajícím scenáristům a režisérům spolupráci s televizí veřejné služby, a pokusit se s nimi otevřít současná aktuální témata. Česká televize je připravena vítěznou povídku podle svých možností a doporučení poroty realizovat a zařadit ji do stávajících programových plánů.

Sdílet

Soutěž je určena výhradně pro řádné studenty českých filmových škol, pražské Filmové a televizní fakulty AMU, Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, Soukromé vyšší odborné školy filmové v Písku a Vyšší odborné školy filmové ve Zlíně. Autoři se mohou přihlásit zasláním literárního scénáře, vytvořeného a určeného výhradně pro tuto soutěž, na adresu Česká televize, k rukám šéfdramaturga Centra dramatické tvorby, Kavčí Hory, 14070 Praha 4, ve třech vyhotoveních, s označením První dobrá, s kontaktní adresou a vlastnoručním podpisem jako vyjádřením souhlasu se statutem soutěže.

Termín uzávěrky je 20. květen 2007.

Porota složená z dramaturgů ČT vybere a ocení v soutěži tři scénáře, z nichž některé mohou být navrženy ČT k realizaci. Porota si vyhrazuje právo toto doporučení neudělit. Jednání poroty je neveřejné.

Výsledky soutěže budou oznámeny do konce června 2007 oceněným autorům dopisem a zveřejněny na internetových stránkách České televize.

Vítězné povídky budou takto finančně odměněny: 1. cena – 30 000 Kč, 2. cena – 20 000 Kč, 3. cena – 10 000 Kč

Podmínkou účasti v soutěži je řádné studium na některé z jmenovaných filmových škol i prohlášení, že zaslané dílo vytvořil autor sám a že ručí za původnost díla. (Nevyžádané rukopisy scénářů se nevrací a Česká televize nenese odpovědnost za náklady autorů spojené s jejich účastí v soutěži.)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).