Hlavní navigace

První projekt „digitální domácnosti“ představen veřejnosti

[Tisková zpráva] [Brno, 26.10.2005] - Společnost DB System software, a.s. spouští dnešním dnem do reálného provozu jako první v České republice projekt „digitální domácnost“.

Sdílet

souvislosti se současnými trendy společnost DB System software, a.s. vytvořila nové otevřené řešení, které v sobě spojuje nejen zábavu a informace ale také vzdělávání.

DBS chápe projekt „digitální domácnost“ jako multimediální zábavu (sledování filmů a televize včetně možnosti záznamu a zpětného přehrávání pořadů, poslouchání hudby, hraní her, atp.) doplněnou i o další prvky využitelné pro širokou veřejnost (zejména videotelefonie, zabezpečení domácnosti s využitím pohyblivé kamery, umožnění přístupu na internet jako zdroj informací a možnost provádění plateb a nákupů na internetu).

Jádrem celého zařízení je IP set-top-box. Celé zařízení je připojeno pomocí internetu k jednomu z distribučních serverů zajišťujících obsahovou nabídku (Video On Demand, IP TV…) a další služby. Systém se jednoduše ovládá prostřednictvím dálkového ovladače podobně jako u běžného televizního přijímače. Pro účely „brouzdání“ po internetu nebo psaní e-mailů je jeho součástí i bezdrátová klávesnice. Vše je možné provozovat na standardní televizi bez nutnosti vlastnění počítače, videa, DVD přehrávače, apod. Jednoduchost ovládání právě pomocí dálkového ovladače umožňuje využívat vyspělé internetové technologie i té části široké veřejnosti, která má stále zábrany používat počítač.

Prudký rozvoj nových technologií nás nutí spojovat se s ostatními partnery, nevyvíjet zbytečně již vyvinuté, a proto jsme uzavřeli partnerství s portálem ATLAS.CZ, který je zdrojem informací a již vyvinutých aplikací, které budou průběžně integrovány do systému, sdělil technický ředitel společnosti DBS Martin Fridrich.

Společnost DBS si uvědomuje nutnost neustále rozvíjet produkt po stránce obsahové, přičemž v této chvíli má možnost zákazníkům nabídnout více než 2000 kvalitních filmů z různých žánrových oblastí a stále považuje nabídku za nedostatečnou.

Naše firma je otevřená pro všechny partnery, tzn. že v budoucnu se chystáme spolupracovat s malými i velkými hráči, protože máme v úmyslu podporovat konkurenční prostředí na tomto novém trhu, komentuje své rozhodnutí obchodní a marketingový ředitel společnosti DB System software, a.s. pan Rudolf Rabas.

Portál ATLAS.CZ získal velké sympatie k tomuto projektu od počátku. Náš záměr je prosazovat nové technologie a řešení. Navíc podporou tohoto projektu očekáváme zvýšení návštěvnosti na našich stránkách, sdělil nám své důvody pro uzavření spolupráce se společností DBS generální ředitel ATLAS.CZ pan Michal Černík.