Hlavní navigace

Rada ČT schválila Účetní závěrku ČT 2005

[Tisková zpráva] Rada ČT dnes jednomyslně schválila na základě doporučení Dozorčí komise Účetní závěrku a přehled pohledávek a závazků televize veřejné služby za rok 2005. V souladu s ustanovením §8 zákona 483/1991 Sb. o České televizi, v platném znění, byla účetní závěrka za rok 2005 ověřena nezávislou auditorskou společností Nörr Stiefenhofer Lutz CZ Consulting s.r.o. s výrokem bez výhrady. Hospodaření České televize v roce 2005 bylo v plánu i ve skutečnosti vyrovnané.

Sdílet

Rozpočet na rok 2005, který byl v lednu 2005 schválen Radou ČT v rámci omezených zdrojů jako vyrovnaný v objemu 4 593 040 tis. Kč, nepokrýval v plné míře potřeby schváleného vysílacího schématu, zejména předvýrobu dramatických pořadů a cyklických pořadů pro rok 2006. Dále nebylo rozpočtově zabezpečeno předpokládané rozšíření regionálního a zahraničního zpravodajství, zlepšení programové nabídky a příprava digitalizace vysílání.

V průběhu I. pololetí 2005 byl důsledně uplatňován Program změn, snížení nákladů a zvýšení výnosů. Jeho výstupem bylo vytvoření vlastních zdrojů na pokrytí potřeb, které nebyly ve schváleném rozpočtu na rok 2005 zajištěny. Na základě takto vytvořených zdrojů Českou televizí byl předložen Radě České televize návrh na zvýšení objemu nákladů a výnosů o 191 mil. Kč při zachování vyrovnaného rozpočtu. Takto vytvořené zdroje umožnily rozjetí a finanční pokrytí digitálního vysílání zpravodajského kanálu ČT24 a další nárůst výroby. Přímé náklady na výrobu pořadů byly posíleny o 105 mil. Kč na celkový objem výrobního úkolu pro rok 2005 ve výši 1 324 mil. Kč. Dále byly tyto vlastní zdroje použity ke krytí sociálních výloh na zaměstnance a posílení hmotné zainteresovanosti zaměstnanců na dosažených výsledcích hospodaření, čímž však došlo k celkovému nárůstu objemu mzdových prostředků oproti skutečnosti za rok 2004 pouze o 1,66 %. Zvýšení zaznamenala i barterová plnění za účelem propagace České televize a jejích pořadů.

Rada České televize na základě doporučení Dozorčí komise upravený a rovněž vyrovnaný rozpočet České televize na rok 2005 v navržené výši 4 784 040 tis. Kč dne 14. 9. 2005 schválila.

Příjem z televizních poplatků dosáhl za rok 2005 v úhrnu 3 239 638 tis. Kč. V průběhu roku 2005 došlo k zásadnímu obratu ve vývoji počtu evidovaných přijímačů, kdy v předchozích letech se jejich stav neustále snižoval, avšak v roce 2005 se podařilo dosáhnout rekordního přírůstku 174 067 televizních přijímačů. Plný finanční dopad se však promítne do příjmů z televizních poplatků až v následujícím roce a dalších letech (ročně cca 208 mil. Kč). Tato změna byla způsobena širokou medializací problematiky televizních poplatků ve spojení s celoplošnou kampaní vymáhání dlužných poplatků. V rámci celoplošné akce vyinkasovala Česká televize kromě dlužných televizních poplatků v částce 75,5 mil. Kč i úroky z prodlení ve výši 20,5 mil. Kč.

S účinností od 1. 10. 2005 byl schválen zákon č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích, kterým byla upravena výše televizního poplatku na 100 Kč měsíčně. Navýšení příjmů, vyplývající ze zvýšení televizního poplatku, činilo cca 247 mil. Kč. Takto navíc získané prostředky nebyly zahrnuty do rozpočtu České televize na rok 2005, ale v plném rozsahu zvyšují disponibilní prostředky fondu televizních poplatků.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).