Hlavní navigace

Rada ČT schválila Výroční zprávu o hospodaření ČT 2005

[Tisková zpráva] Rada ČT ve středu 30. srpna na základě doporučení Dozorčí komise schválila na svém zasedání Výroční zprávu o hospodaření televize veřejné služby za rok 2005. V souladu se zákonem byla výroční zpráva ověřena nezávislou auditorskou společností Nörr Stiefenhofer Lutz CZ Consulting s.r.o. Auditorská společnost konstatovala, že informace uvedené ve výroční zprávě jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou za rok 2005. Hospodaření České televize v roce 2005 bylo v plánu i ve skutečnosti vyrovnané.

Sdílet

Rada ČT vysoce ocenila obsahovou i formální úroveň výroční zprávy a někteří radní, např. předseda Rady ČT Milan Horálek či místopředsedové Helena Fibingerová a Jan Prokeš, ji označili za „nejkvalitnější výroční zprávu ČT v posledních pěti letech“. Rada ČT vyslovila uznání za kvalitní přípravu zprávy a zpracování všech ekonomických informací jak ze strany pracovníků České televize, tak ze strany radních a členů Dozorčí komise. Radní zdůraznili, že Česká televize vykazuje dlouhodobě vyrovnané hospodaření.

Rada předloží do konce měsíce srpna Výroční zprávu o hospodaření ČT v roce 2005 Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Výroční zpráva bude během září zveřejněna na webových stránkách www.ceskatele­vize.cz