Hlavní navigace

Rada ČT: Tvrzení že někteří členové Rady měli údajně znát Lambertovu minulost je nepravdivé.

[Tisková zpráva] Dne 7. února 2007 bezprostředně před jednáním Rady ČT doručil osobně vrchní ředitel ČT František Lambert předsedovi Rady ČT dopis, ve kterém popisuje svůj příběh a přiznává svoje členství v Lidových milicích. Rada ČT neměla možnost v průběhu jednání na dopis reagovat a tedy ani přijímat jakékoliv usnesení. Dosud je to jediný dokument, který má Rada ČT k dispozici a který zmiňuje tuto informaci.

Sdílet

Tvrzení, že údajně měli někteří členové Rady ČT tuto skutečnost znát již dříve, nevychází ze žádného dokumentu či oficiálního jednání. Rada očekává na následujícím jednání 21.2. veškeré informace od generálního ředitele včetně toho, jak bude na situaci reagovat. Rada ČT nemá ze zákona kompetence týkající se manažerů, vyjma generálního ředitele a ředitelů TS Brno a TS Ostrava. Proto důrazně žádáme, aby se neověřené a nijak nepodložené informace nestávaly záminkou k nejrůznějším tlakům či výzvám k rezignacím. Rada ČT rozhodně postupuje a bude postupovat podle zákona a na základě faktů, nikoliv dohadů, fám a neověřených informací.