Hlavní navigace

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém 18. zasedání ve dnech 4. - 5. října 2005

[Tisková zpráva] [6. 10. 2005] Zprávy ze zasedání Rady pro radiové a televizní vysílání

Sdílet

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém 18. zasedání ve dnech 4. – 5. října 2005

 • nařídila ústní jednání se společností FTV Prima, spol. s r.o. ve věci žádosti o změnu licence
 • nařídila ústní jednání se společností HELP FILM, s.r.o. vydala souhlas k odeslání kmitočtu Uherské Hradiště 102,7 MHz/150 W na ČTÚ ke koordinaci a přerušila řízení se společností JUKE BOX, spol. s r.o. o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Uherské Hradiště 102,7 MHz/150 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala souhlas k odeslání kmitočtu Boskovice 91,9 MHz/300 W na ČTÚ ke koordinaci a přerušila řízení se společností NONSTOP s.r.o. o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Boskovice 91,9 MHz/300 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala souhlas k odeslání kmitočtu Břeclav 90,9 MHz/100 W na ČTÚ ke koordinaci a přerušila řízení se společností Radio Station Brno s.r.o. o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Břeclav 90,9 MHz/100 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
 • vyzvala Město Vrbno pod Pradědem k upřesnění žádosti o udělení krátkodobé licence k provozování televizního vysílání v systému DVB – T (Regionální televize Praděd)
 • vydala souhlas ke změně programové nabídky společnosti CATR spol. s r.o. – registrace nových převzatých televizních programů: ÓČKO, AXN, HBO 2, TV PAPRIKA, EUROSPORT 2, CLUB, TCM, 24.CZ, STV 1, STV 2, RAI UNO, TVP 1, TVP 2, TV PORT, CINEMAX, ORF 1, ORF 2, BOOMERANG, CS FILM, ČT24, VIASAT EXPLORER, VIASAT HISTORY, Pervyj kanal Vsemirnaja Siet (PKVS) nebo (Channel One Russia Worldwide Network), FILM +, TOP TV, CCTV 9, DISCOVERY Travel & Living, DISCOVERY Science, DISCOVERY Civilisations, JETIX a programu XXX-XTREAM v době od 22:00 do 05:00 hodin
 • vydala souhlas společnosti RADIO LIFE s.r.o. k převodu 100% obchodního podílu na STAMFORD MANAGING, a.s.
 • přerušila se společností T-Mobil Czech Republic a.s. řízení o udělení krátkodobé licence ke zkušebnímu televiznímu vysílání vlastní technologie DVB-H na výstavě INVEX 2005 a vyzvala žadatele k odstranění nedostatků
 • vydala provozovateli UNRA, s.r.o. upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel nepožádal Radu o předchozí souhlas s přerušením vysílání z jiných důvodů než jsou technické překážky vysílání zahájila s provozovatelem UNRA, s.r.o. řízení o odejmutí licence ve smyslu
 • ustanovení § 63 odst. 2 písm. b), neboť provozovatel v průběhu kalendářního roku nevysílal více než 30 dnů
 • nevydala souhlas se žádostí provozovatele Rádio Student, s.r.o. o změnu licenčních podmínek – změna vysílacích schémat
 • vydala souhlas se žádostí provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o. o změnu programových podmínek licence Ru/232/03 a licence Ru/148/02
 • zahájila správní řízení s provozovatelem Česká televize pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – neoddělená reklama odvysílaná jako sponzorský vzkaz OPAVIA – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila správní řízení s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – neoddělená reklama odvysílaná jako sponzorský vzkaz FINEP – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila správní řízení s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – neoddělená reklama odvysílaná jako sponzorský vzkaz LYBAR – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • odložila podnět na neobjektivitu reportáže o činnosti obchodních zástupců kabelové televize Karneval v rámci vysílání regionálního programu ZAK TV, s. r. o. / ZAK dne 11. srpna 2005
 • uložila provozovateli CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 1 000 000,– Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm.g) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání šotu o kandidatuře Dolly Buster dne 9. prosince 2003 v rámci zpravodajského pořadu Televizních novin uložila provozovateli CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 80 000,– Kč za porušení § 50 odst. 3 zákona č.231/2001 Sb. – překročení hodinového limitu reklamy dne 16.června 2005
 • vydala upozornění na porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. v souvislosti s odvysíláním pořadu Za zdí (týrané děti) dne 16. května 2005 od 21:00 hodin na ČT2
 • uložila provozovateli vysílání CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 4 000 000,– Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době od 6:00 do 22:00 hodiny – v rámci série pořadů Big Brother ve dnech 28.srpna až 15. září 2005
 • rozhodla pokračovat v analýze jednotlivých denních pořadů Big Brother od 16. září 2005
 • uložila provozovateli vysílání FTV PRIMA, spol. s r.o. pokutu ve výši 5 000 000,– Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době od 6:00 do 22:00 hodiny – v rámci série pořadů VyVolení ve dnech 19. srpna až 15. září 2005 rozhodla pokračovat v analýze jednotlivých denních pořadů VyVolení od 16. září 2005