Hlavní navigace

Radio DeeJay zůstává i po Novém roce v nabídce MMS

[Tisková zpráva] MMS neuznává „argumentaci“ Michela Fleischmanna. Smlouva mezi MEDIA MARKETING SERVICES s.r.o. a RADIO BONTON a.s.. byla řádně uzavřena a je platná. MMS je tak nadále exkluzivním prodejcem národní reklamy v rozhlasovém vysílání Radia DeeJay. MMS je připravena hájit svá práva všemi zákonnými prostředky.

Sdílet

Společnost MEDIA MARKETING SERVICE s.r.o. (MMS) obdržela 27.12. 2005 doporučený dopis [PDF, 88 kB] od společnosti RADIO BONTON a.s., která je držitelem licence k rozhlasovému vysílání Radia DeeJay. V tomto dopise pan Michel Fleischmann, předseda představenstva RADIO BONTON a.s. a zároveň zástupce společnosti Lagardère Active v ČR, oznamuje, že smlouvu mezi MMS a RADIO BONTON a.s. považuje za neplatnou a právně nezávaznou. Michel Fleischmann v uvedeném dopise vyzývá společnost MMS, aby k 31.12. 2005 ukončila veškerou činnost týkající se prodeje reklamy v rozhlasovém vysílání Radia DeeJay.

MMS co nejrozhodněji protestuje proti takovému relativizování řádně uzavřené a platné smlouvy způsobem, který je hrubě v rozporu s platným právem a dobrými mravy hospodářské soutěže. MMS je stále vázána existující smlouvou s RADIO BONTON a.s. a je rozhodnuta dostát všem svým závazkům vyplývajícím z této smlouvy. MMS tak bude nadále na špičkové úrovni poskytovat společnosti RADIO BONTON a.s. veškerý servis související s prodejem národní reklamy ve vysílání Radia DeeJay. Se stejnou rozhodností bude MMS chránit i svá práva a oprávněné zájmy svých klientů vyplývající z této platné smlouvy.

Právní názory renomovaných pražských advokátních kanceláří a dlouholetá zkušenost potvrzují, že MMS při uzavírání předmětné smlouvy nic nezanedbala. MMS rovněž vždy řádně a svědomitě plnila své závazky z této smlouvy.

MMS se cítí být jednáním pana Michela Fleischmanna poškozena. Byla zpochybněna spolehlivost a profesionalita MMS, bylo poškozeno její dobré jméno a dobrá pověst. Uvedený krok Michela Fleischmanna je však znepokojující především proto, že zpochybňuje samu podstatu čestného obchodního styku a oprávněné očekávání smluvního partnera, že platná písemná dohoda bude dodržena. Zavádí tak do českého mediálního prostředí dosud nepoznané nástroje konkurenčního boje – účelové zpochybnění právní závaznosti smlouvy, která se již jedné smluvní straně nehodí. Takové neetické chování je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku a pravidly hospodářské soutěže a považujeme je za nepřípustné.

Společnost MEDIA MARKETING SERVICES s.r.o. vyzývá Michela Fleischmanna k vysvětlení a k dodržování závazků z uzavřených smluv.