Hlavní navigace

Vrchní soud Olomouc proti Svobodovi v Českomoravské televizní

[Tisková zpráva] Vrchní soud v Olomouci potvrdil: Prodej společnosti Českomoravská televizní byl platný, Jiří Svoboda si společnost nemůže nárokovat zpět

Sdílet

Vrchní soud v Olomouci dnes jako soud odvolací zastavil řízení, v němž se Jiří Svoboda domáhal změny zápisu společnosti Českomoravská televizní (ČMT) v obchodním rejstříku. Na základě svého tvrzení, že prodej jeho obchodního podílu společnosti GIMI, spol. s r.o. byl neplatný, požadoval Svoboda zápis své osoby jako majitele a jednatele společnosti ČMT. Neplatnost prodeje Svoboda opíral o tvrzení, že jeho manželka s prodejem nevyjádřila souhlas a tím byla poškozena její práva. Vrchní soud v Olomouci návrhu podanému Ing. Svobodou na změnu zápisu společnosti ČMT v obchodním rejstříku nevyhověl s odkazem na to, že jej učinila osoba, která nebyla oprávněná za společnost jednat, neboť dle platných právních předpisů nebyl souhlas manželky s prodejem obchodního podílu této společnosti nutný. Do společného jmění manželů může patřit hodnota obchodního podílu, nikoliv podíl sám.

Proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci již není možné podat odvolání.

Společnost Českomoravská televizní, s.r.o. původně vlastnili z části Jiří Svoboda a z části jeho manželka Marie Svobodová. Ta svůj podíl převedla na svého manžela, který celou společnost prodal jihočeské společnosti GIMI, spol. s r.o. Teprve po třech letech od tohoto prodeje a řádného zaplacení ceny podílu se Marie Svobodová začala dovolávat údajné neplatnosti převodní smlouvy, neboť dle jejího mínění nemohl Jiří Svoboda svůj podíl ve společnosti prodávat bez jejího výslovného souhlasu.

Na základě této konstrukce a za součinnosti TV Prima a společnosti Radiokomunikace a.s. vysílá Jiří Svoboda na frekvencích Českomoravské televizní od 1.4.2005 doposud, a to i přes to, že Krajský soud v Českých Budějovicích vydal v červnu tohoto roku předběžné opatření, kterým se Jiřímu Svobodovi zakazuje vydávat se za společníka a jednatele společnosti ČMT.

RTA očekává, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) a Český telekomunikační úřad (ČTÚ) budou v rámci svých kompetencí a příslušných zákonů konat tak, že Jiřímu Svobodovi účinně zamezí v pirátském vysílání a Radiokomunikacím v šíření tohoto pirátského vysílání, aby mohlo být obnoveno legální a licencované vysílání společnosti ČMT a nedocházelo k dalšímu navyšování způsobených škod.