Hlavní navigace

Reakce České televize na vyjádření Jiřího Svobody

[Tisková zpráva] Generální ředitel České televize Petr Dvořák nesouhlasí s názorem Jiřího Svobody ohledně výběrového řízení na šéfy tvůrčích producentských skupin a dalšího směřování vlastní tvorby České televize. Jako tvůrce a režiséra si Jiřího Svobody nepřestává vážit a jeho rozpracované projekty v rámci České televize hodlá ve výrobě podpořit.

Sdílet

Kolegium generálního ředitele bylo ustaveno jako poradní orgán, který bude generálnímu řediteli poskytovat zpětnou vazbu a pohled zvenčí. Členové byli osloveni na základě předchozích zkušeností s televizním prostředím a svébytného pohledu na televizní tvorbu a roli veřejnoprávní televize. Systém kolegia generálního ředitele je otevřená platforma, v níž má každý právo fungovat podle nejlepšího vědomí a svědomí a také z něho vystoupit, neshledá-li nadále pro setrvání v kolegiu důvod. „Je to nezadatelné právo každého člena kolegia generálního ředitele, který je pouze poradním orgánem. Já jsem pro to, aby se pokračovalo v nastavených změnách, situace v České televizi se stabilizovala a posuzovala až na základě konkrétních výsledků, které v tuto chvíli ještě nemáme. Potřebujeme trpělivost a dostatek prostoru pro dokončení procesu nastavených změn,“ říká člen kolegia Jiří Pittermann.

„Jiřího Svobody si jako tvůrce vážím, ale s jeho názorem ohledně výběrového řízení na šéfy tvůrčích producentských skupin a dalšího směřování tvorby České televize, který dnes prezentoval v médiích, nesouhlasím. Je mi líto, že odsuzuje způsob vedení výběrového řízení, které jsme se zcela záměrně snažili realizovat co nejotevřeněji, a přizvali jsme proto do hodnotících komisí i členy profesních organizací,“ řekl generální ředitel Petr Dvořák a doplnil: „Je mi také líto, že Jiří Svoboda odsoudil a znevážil výběr nových šéfů tvůrčích producentských skupin a nedal jim tak ani šanci, aby představili a začali prezentovat své vize o směřování České televize v oblasti vlastní tvorby, na základě kterých byli do svých pozic vybráni.“

Otevřenosti a kvalifikovanosti výběru vedoucích tvůrčích producentských skupin věnovalo vedení ČT velké úsilí, proto ustavilo systém hodnotících komisí, v nichž měli většinové zastoupení osobnosti nominované odbornými profesními organizacemi, jako je FITES, ARAS, APA a další. Výběrové řízení na šéfy tvůrčích producentských skupin bylo vyhlášeno 12. ledna 2012. Česká televize hledala výrazné osobnosti, které budou posilovat jak přímý vztah s jednotlivými tvůrci, tak i s managementem televize.

Čestmír Kopecký, člen hodnotící komise hrané tvorby: „Nemám sebemenší pochybnosti o tom, že výběrové řízení proběhlo standardně a transparentně, a že jsme vybrali ty správné lidi. Stejně tak si stojím za tím, že systém producentských center je tím jediným správným, a že jedině tak mohou vznikat opravdu kvalitní věci.“

Miroslav Adamec, člen hodnotící komise hrané tvorby: „Proces výběru byl naprosto transparentní a až za nějakou dobu se ukáže, jakou míru kompetencí poskytne programová rada nově jmenovaným kreativním producentům, teprve pak bude moct být řeč o jakémkoli centralismu. Krok pana režiséra Svobody tak vnímám jako unáhlený a možná pramení z faktu, že měl v celém procesu své „koně“, jejichž umístění nevyšlo. Koňů je ale bohužel více, než je pastvin.“

Ljuba Václavová, členka hodnotící komise dokument, publicistika, vzdělávání: „Rozhodnutí pana režiséra Svobody nerozumím. Za sebe mohu jen říci, že výběrové řízení pro oblast dokumentu, publicistiky a vzdělávání proběhlo zcela transparentně, vedení ČT v čele s Petrem Dvořákem zcela přijalo všechna naše doporučení a nedošlo mezi námi k sebemenšímu rozporu. Přístup nového vedení ČT vnímám – z hlediska komunikace s profesními organizacemi – naopak jako velmi otevřený a zcela nesrovnatelný s přístupem bývalého vedení.“

Olga Sommerová, členka hodnotící komise dokument, publicistika a vzdělávání: „Princip producentských skupin vypadá nadějně. Z přihlášených padesáti kandidátů jsme dle nejlepšího svědomí a svých profesních zkušeností vybrali nejpozoruhodnější projekty a ty doporučili. Vedení České televize přijalo všechny naše favority na funkci šéfproducentů.“