Hlavní navigace

Reakce na tiskové sdělení OS Hermés

[Tisková zpráva] Zástupci OS Hermes zveřejnili, a to i na www stránkách www.hermesmedia.cz zcela lživé, naprosto nepravdivé a zavádějící informace o ing. Miroslavu Pýchovi, o spol. dada media s.r.o. a dále vlastní a nepravdivou interpretaci skutečností, proč nedošlo k podpisu partnerské smlouvy. Celá tato tisková informace OS Hermés je pod názvem: Vyjádření o.s. HERMES k jednání s původně plánovaným partnerem projektu "Pražského mediálního a komunikačního centra" - společností "dada media, s.r.o."

Sdílet

V tomto vyjádření jsou uvedeny vysloveně nepravdivé a zcela lživé informace, které mají dle našeho názoru pouze za cíl poškodit naší společnost i osobu ing. Miroslava Pýchy a vyvolat dojem, že vina je na naší straně. K tomu lživému materiálu uvádíme, že jsme připraveni kdykoliv doložit i prokázat nepravdivost těchto tvrzení pana Jana Vávry a Jiřího Koubka. Pokud se pan Vávra za svá nepravdivá nařčení veřejně neomluví, budeme se bránit zřejmě i soudní cestou.

Již samotný název tiskové zprávy pak zcela jasně hovoří v tom smyslu, že OS Hermes nemá a zjevně nikdy nemělo v úmyslu se spol. dada media s.r.o. spolupracovat. Toliko zjevně mělo v úmyslu využít spol. dada media s.r.o. a ing. Miroslava Pýchu k získání finanční dotace.

Velmi stručně k nepravdivým tvrzením OS Hermes:

  1. spol. dada media s.r.o. neměla nikdy neúnosné finanční požadavky, od počátku září pravidelně načše spol. žádala o pracovní schůzky a o diskusi nad realizací projektu a dožadovala se podpisu smlouvy, včetně požadavků na doložení povinných příloh této smlouvy. (jako důkaz předložíme korespondenci a naše návrhy)
  2. Prostory v Polské ul. jsou velmi rozsáhlé a ani pan Pýcha ani spol. partnera nikdy nenabízela žádné nevhodné prostory v suterénu. Spol. dada media s.r.o. je připravena kdykoliv tyto prostory předvést a prezentovat, a to i zástupcům Magistrátu. (doložíme kdykoliv – např. návštěvou uvedených prostor)
  3. Spol. dada media s.r.o. nikdy nepožadovala nemalé prostředky na vybavení studia. Spol. dada media s.r.o. předložila návrh rozpočtu, vycházející ze schváleného projektu a stále se dožadovala (jak společnost tak i p. Pýcha osobně) diskuse nad realizací projektu. K takové diskusi nebyla spol. dada media s.r.o. ani pan Pýcha nikdy přizváni. (doložíme, zápisy a záznamy z jednání)
  4. Zcela urážlivá, absurdní a lživá jsou pak tvrzení pp. Koubka a Vávry o tom, že spol. dada media s.r.o. odcizila a předložila materiál napsaný někým jiným. Tento materiál jsme na výslovné přání Jana Vávry zaslali na jeho e-mailovou adresu e-mailem. (jsme však připraveni kdykoliv prokázat naše autorství pracovními soubory v našem PC)
  5. Ohledně e-learningu – naše spol. i p. Pýcha několikanásobně žádali p. Jana Vávru o diskuzi na toto téma, spol. dada media s.r.o. má k tomu připravené a rozpracované podklady. I zde jsme připraveni doložit svá tvrzení (e-mailová korespondence, záznamy z jednání, jednání s klienty, včetně tvrzení Jana Vávry, atd.)
  6. Tvrzení o přesměrování webových stránek je též zcela lživé a my toto lživé obvinění můžeme doložit jednak doklady u hostingové společnosti, (tj. kdy byla založena databáze pracovního návrhu www stránek www.dadaradio­.cz/centrum, atd.) které zcela v souladu s projektem připravila spol. dada media s.r.o. – to vše navíc na vlastní náklady a s využitím vlastních zdrojů a své placené databáze a hostingu (dále spol. dada media s.r.o. může předložit jako důkaz e-mailovou korespondenci, ohledně přidělení hesla a ftp přístupu, atd.)
  7. Jan Vávra přes opakované výzvy p. Miroslava Pýchy nikdy nesdělil, kde a kdy má p. Pýcha vykonávat svou práci, nikdy nestanovil žádné časy ani nepřidělil žádné pracovní pomůcky a nástroje. Také nikdy ani na iniciativní dotazy nepřiděloval jako zaměstnavatel žádnou práci. Např. v této souvislosti se máme důvod domnívat, že zbytečně předražená výpočetní technika, kterou si pořídilo OS Hermés, měla sloužit i k osobním účelům některých osob a spol. dada media s.r.o. ani ing. Miroslav Pýcha nedostali nikdy odpověď na otázku pro koho je vlastně veškerá uvedená výpočetní technika určena.
  8. Tvrzení o trestním stíhání ing. Miroslav Pýchy je naprosto lživé a zde bude ing. Miroslav Pýcha požadovat veřejnou omluvu.

V těchto 8 bodech stručně reagujeme na lživá a úmyslně zkreslená tvrzení, které OS Hermes zveřejnila. Jsme připraveni kdykoli doložit naše tvrzení důkazy. Tvrzení OS Hermés jsou lživá. Máme důvod se domnívat, že uvedené kroky Jana Vávry a Jiřího Koubka jsou zcela v rozporu s poskytováním grantů a doací z veřejných prostředků a myslíme si, že je potřeba důsledně prošetřit kroky těchto osob.

Morální a pracovní kvality některých osob, které se ujaly vedení OS Hermes a o nichž jsme v naší TZ hovořili jako o osobách s pochybnou pověstí si může každý, v případě zájmu ověřit dotazem na bývalých působištích (posledním pracovním působištěm a zaměstnáním p. Jiřího Koubka byl Český rozhlas, pí Maríny Landové to byla Rada RRTV a paté Ministerstvo kultury).

Věříme, že hodnocení pracovních i morálních kvalit těchto osob Vám jistě uvedené instituce poskytnou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).